เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน | ThaiGameGuide

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

  • ThaiGameGuide (www.thaigameguide.com) ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thaigameguide.com
  • ห้ามผู้ใดทำการเผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการเผยแพร่ในที่สาธารณะ โดยมิได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องก่อน

การนำบทความของเราไปแชร์ต่อบนสื่อโซเชียล ถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตก่อนล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่มีคำถามหรือสงสัย สามารถติดต่อเราได้ที่ : ติดต่อเรา