ARK: Survival Evolved : คำสั่งเสกไดโนเสาร์ (บอส)

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมคำสั่งเสกไดโนเสาร์ หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็น บอส (Bosses) ในเกม ARK: Survival Evolved มาไว้ให้แล้ว โดยคำสั่งเหล่านี้ สามารถใช้งานได้โดย แอดมิน (Admin) ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น

อธิบายคำสั่งเสกในแต่ละแบบ

admincheat summon ชื่อของ Blueprint

คำสั่งนี้จะเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลแบบสุ่มออกมา

admincheat spawndino “Blueprint’ตำแหน่งของ Blueprint'” 1 1 1 เลเวล

คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา

admincheat GMSummon “ชื่อของ Blueprint” เลเวล

คำสั่งนี้จะเป็นการเสกไดโนเสาร์ที่มีเลเวลตามที่เรากำหนดออกมา และเป็นสัตว์ที่ถูกจับเป็นสัตว์เลี้ยงแล้ว

ชื่อสิ่งมีชีวิต คำสั่ง
Broodmother Lyrix admincheat summon SpiderL_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/
SpiderL_Character_BP.SpiderL_Character_BP'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP_C” 200
Dragon admincheat summon Dragon_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/
Dragon_Character_BP.Dragon_Character_BP'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Dragon_Character_BP_C” 200
Manticore admincheat summon Manticore_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/
Manticore_Character_BP.Manticore_Character_BP'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Manticore_Character_BP_C” 200
Megapithecus admincheat summon Gorilla_Character_BP_C
admincheat spawndino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/
Gorilla_Character_BP.Gorilla_Character_BP'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP_C” 200

คำสั่งเสกบอสตามระดับความยาก

ชื่อสิ่งมีชีวิต คำสั่ง
Broodmother Lyrix (Easy) admincheat summon SpiderL_Character_BP_Easy_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/
SpiderL_Character_BP_Easy.SpiderL_Character_BP_Easy'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP_Easy_C” 200
Broodmother Lyrix (Medium) admincheat summon SpiderL_Character_BP_Medium_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/
SpiderL_Character_BP_Medium.SpiderL_Character_BP_Medium'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP_Medium_C” 200
Broodmother Lyrix (Hard) admincheat summon SpiderL_Character_BP_Hard_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Spider-Large/
SpiderL_Character_BP_Hard.SpiderL_Character_BP_Hard'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “SpiderL_Character_BP_Hard_C” 200
Dragon (Easy) admincheat summon Dragon_Character_BP_Boss_Easy_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/
Dragon_Character_BP_Boss_Easy.Dragon_Character_BP_Boss_Easy'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Dragon_Character_BP_Boss_Easy_C” 200
Dragon (Medium) admincheat summon Dragon_Character_BP_Boss_Medium_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/
Dragon_Character_BP_Boss_Medium.Dragon_Character_BP_Boss_Medium'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Dragon_Character_BP_Boss_Medium_C” 200
Dragon (Hard) admincheat summon Dragon_Character_BP_Boss_Hard_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Dragon/
Dragon_Character_BP_Boss_Hard.Dragon_Character_BP_Boss_Hard'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Dragon_Character_BP_Boss_Hard_C” 200
Manticore (Easy) admincheat summon Manticore_Character_BP_Easy_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/
Manticore_Character_BP_Easy.Manticore_Character_BP_Easy'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Manticore_Character_BP_Easy_C” 200
Manticore (Medium) admincheat summon Manticore_Character_BP_Medium_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/
Manticore_Character_BP_Medium.Manticore_Character_BP_Medium'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Manticore_Character_BP_Medium_C” 200
Manticore (Hard) admincheat summon Manticore_Character_BP_Hard_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/ScorchedEarth/Dinos/Manticore/
Manticore_Character_BP_Hard.Manticore_Character_BP_Hard'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Manticore_Character_BP_Hard_C” 200
Megapithecus (Easy) admincheat summon Gorilla_Character_BP_Easy_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/
Gorilla_Character_BP_Easy.Gorilla_Character_BP_Easy'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP_Easy_C” 200
Megapithecus (Medium) admincheat summon Gorilla_Character_BP_Medium_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/
Gorilla_Character_BP_Medium.Gorilla_Character_BP_Medium'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP_Medium_C” 200
Megapithecus (Hard) admincheat summon Gorilla_Character_BP_Hard_C
admincheat SpawnDino “Blueprint’/Game/PrimalEarth/Dinos/Gorilla/
Gorilla_Character_BP_Hard.Gorilla_Character_BP_Hard'” 1 1 1 200

admincheat GMSummon “Gorilla_Character_BP_Hard_C” 200

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply