ARK: Survival Evolved : เกมไม่เซฟ หรือ เซฟเกมหาย

ARK-Survival-Evolved-Game-Not-Save

สำหรับคนที่เล่น ARK: Survival Evolved แล้วพบกับปัญหา “เกมไม่เซฟ หรือ เซฟเกมหาย” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ

สาเหตุที่ 1 : เกิดจากการใช้งานเกมผิดวิธี
ปัญหานี้มักจะเกิดกับผู้เล่นที่เล่นแบบ Singleplayer และปิดเกมอย่างผิดวิธี ซึ่งผลลัพธ์ก็คือทำให้เกมไม่สามารถเซฟเกมได้ทันก่อนที่เกมจะปิดตัวลง หรือในบางครั้งอาจจะทำให้เกมเกิดการทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งในบางกรณีอาจจะทำให้เซฟเกมเสียหายได้
แนวทางแก้ไข
ให้เราปิดเกมตามขั้นตอน โดยใช้เมนูในเกมเท่านั้น ห้ามปิดจากปุ่ม x ที่หน้าต่าง Windows เด็ดขาด รวมไปถึงการ End Process  จาก Task Manager ด้วย
สาเหตุที่ 2 : เกิดจากปัญหาเรื่องสิทธิ์การอ่านและเขียนไฟล์บน Windows
สำหรับบางเครื่อง  User ที่ใช้งานอยู่ อาจจะมีสิทธิ์ในการอ่านหรือเขียนไฟล์บนเครื่องไม่เพียงพอ ทำให้เกมไม่สามารถสร้างเซฟไฟล์ได้ ซึ่งปัญหานี้อาจจะพบเจอได้ สำหรับคนที่เล่นที่ร้านเกมบางร้าน เพราะจะมีการล็อคสิทธิ์ในการอ่านและเขียนไฟล์สำหรับบางโฟลเดอร์ ซึ่งในบางครั้งเกี่ยวข้องกับการอ่านและเขียนไฟล์เซฟเกม
แนวทางแก้ไข
เปลี่ยนไปใช้งาน User ที่มีสิทธิ์สามารถอ่านและเขียนไฟล์ได้ หรือกำหนดสิทธิ์ให้ User สามารถอ่านและเขียนไฟล์ของเกมได้
สาเหตุที่ 3 : เกิดจากโปรแกรมในเครื่องขัดขวางการทำงาน
อาจจะมีบางโปรแกรมที่ขัดขวางการทำงานของเกม จึงทำให้เกมไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ซึ่งอาจจะเป็น แอนตี้ไวรัส (Antivirus) หรือ อาจจะเกิดจาก ไวรัส (Virus) หรือ มัลแวร์ (Malware) ก็ได้เช่นกัน
แนวทางแก้ไข
ตรวจเช็คโปรแกรมที่อย่างในเครื่องที่มีโอกาสจะขัดขวางการทำงานของเกม โดยการกำหนดสิทธิ์ อนุญาต หรือถอนการติดตั้ง (แล้วแต่กรณี ต้องหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม)
สาเหตุที่ 4 : เกิดจากพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) มีไม่เพียงพอ
เมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอ เกมก็ไม่อาจจะสร้างหรือเขียนไฟล์เซฟเพิ่มได้
แนวทางแก้ไข
จัดการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ให้เพียงพอแก่การเก็บข้อมูล
สาเหตุที่ 5 : เกิดจากข้อมูลเซฟเกมมีปัญหา
ไฟล์ข้อมูลเซฟเกมมีปัญหา อาจจะเกิดจากการปิดเกมแบบผิดวิธี ทำให้ข้อมูลเซฟไม่สามารถโหลดได้
แนวทางแก้ไข
ใช้ไฟล์เซฟที่แบ็คอัพมาใช้แทน หรือลบไฟล์เซฟเก่าทิ้งให้หมด (ข้อมูลเซฟเกม)
สาเหตุที่ 6 : เกิดจากเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา
กรณีที่เราเล่นเกมแบบออนไลน์ แล้วข้อมูลตัวละครของเราไม่มีการเซฟ หรือถูก Rollback  ปัญหาที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์
แนวทางแก้ไข
ผู้เล่นไม่สามารถแก่ไขได้เอง ต้องติดต่อเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแนวทางแก้ไขเท่านั้น
สาเหตุที่ 7 : เล่นแบบออนไลน์แล้วเซฟหาย เพราะไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์เดิม
เพราะเซฟเกมแบบออนไลน์ จะเซฟแยกกันต่างหาก โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ และสามารถใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น หากคุณไม่ได้เล่นเซิฟเวอร์เดิม ก็จะไม่สามารถใช้เซฟของเซิรฟเวอร์นั้นๆได้
แนวทางแก้ไข
กลับไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เดิม
สาเหตุที่ 8 : เล่นแบบออนไลน์แล้วเซฟหาย ทั้งๆที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เดิม
ในบางครั้งปัญหานี้อาจจะเกิดจากทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เอง เช่น อาจจะมีการลบข้อมูลทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง เป็นต้น
แนวทางแก้ไข
ติดต่อทีมงาน หรือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการแก้ไข

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply