ARK: Survival Evolved : สูตรโกงเกม (Cheats)

ARK-Survival-Evolved-Cheats

สำหรับสูตรโกงเกม (Cheats) ของเกม ARK: Survival Evolved มีดังนี้

ARK-Survival-Evolved-Cheats-01

แต่ก่อนหน้านี้ ให้เราตรวจสอบปุ่มสำหรับใช้เปิดหน้าต่าง Console ก่อน ซึ่งค่าเริ่มต้นก็คือปุ่ม Tab

ARK-Survival-Evolved-Cheats-02

โดยวิธีการใช้งานนั้น เพียงแค่เปิดหน้าต่าง Console ขึ้นมา

จากนั้นก็พิมพ์คำสั่งที่เราต้องการลงไปเท่านั้นเอง คำสั่งนั้นๆก็จะแสดงผล

คำสั่งสำหรับใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์แบบ Multiplayer (Admin Commands)

เฉพาะแอดมินของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเท่านั้น จึงจะสามารถใช้งานคำสั่งเหล่านี้ได้

คำสั่ง รายละเอียด คัดลอก
enablecheats <รหัสผ่านของ Admin> คำสั่งเปิดใช้งาน Cheats บนเซิร์ฟเวอร์
ShowMyAdminManager <รหัสผ่านของ Admin> เปิดใช้งานหน้าต่างแอดมิน
setcheatplayer true คำสั่งเปิดใช้งาน Cheats ให้กับผู้เล่นที่พิมพ์คำสั่ง
setcheatplayer false คำสั่งปิดใช้งาน Cheats ให้กับผู้เล่นที่พิมพ์คำสั่ง
requestspectator <รหัสผ่าน> อนุญาติให้คนที่รู้รหัสผ่านสามารถใช้งาน Spectator ได้
cheat enablespectator เข้าสู่โหมด Spectator
stopspectating ยกเลิกการใช้งานโหมด Spectator
cheat AllowPlayerToJoinNoCheck <เลขประจำตัวบน Steam> เพิ่มบุคคลลง Whitelist
cheat DisallowPlayerToJoinNoCheck <เลขประจำตัวบน Steam> ลบบุคคลจาก Whitelist
cheat broadcast <ข้อความ>  ส่งข้อความถึงทุกคนบนเซิร์ฟเวอร์
cheat SetMessageOfTheDay <ข้อความ>  ตั้งค่าข้อความต้อนรับบนเซิร์ฟเวอร์
cheat ServerChatToPlayer <ชื่อของผู้เล่น>  ส่งข้อความไปยังผู้เล่นที่มีชื่อนั้นๆ
cheat ServerChatTo <เลขประจำตัวบน Steam> ส่งข้อความไปยังผู้เล่นที่มีเลขไอดีของ Steam นั้นๆ
cheat God Godmode
cheat Fly ทำให้เราบินได้
cheat Walk ยกเลิกการบิน และกลับมาเดินตามปกติ
cheat Teleport เคลื่อนย้ายตัวเราไปยังทิศทางที่เราหันหน้าไป
cheat slomo 5 เปลี่ยนความเร็วของเกม (slomo 1 คือความเร็วปกติ)
cheat playersonly หยุดไดโนเสาร์ทั้งหมดให้อยู่กับที่ รวมไปถึงการสร้างไอเทมต่างๆด้วย
cheat Ghost Noclip + เดินทะลุผ่านได้ทุกอย่าง
cheat forcetame จับไดโนเสาร์ในทันที และสามารถขี่ได้ โดยไม่ต้องใช้ Saddle
cheat forceplayertojointargettribe <เลขประจำตัวของผู้เล่น> บังคับให้ผู้เล่นเข้าร่วมเผ่านั้นๆ (เลขประจำตัวของผู้เล่น สามารถดูได้จากคำสั่ง ShowMyAdminManager)
cheat forceplayertojointribe <เลขประจำตัวของผู้เล่น> <เลขของเผ่า> บังคับให้ผู้เล่นนั้นๆเข้าร่วมเผ่า (เลขประจำตัวของผู้เล่นและเลขของเผ่า สามารถดูได้จากคำสั่ง ShowMyAdminManager)
cheat giveexptoplayer <เลขประจำตัวของผู้เล่น> <จำนวน> <ส่วนแบ่งไปยังเผ่า> <ส่วนที่กันไว้> เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับผู้เล่น (เลขประจำตัวของผู้เล่นและเลขของเผ่า สามารถดูได้จากคำสั่ง ShowMyAdminManager)
cheat addexperience <จำนวน> <ส่วนแบ่งไปยังเผ่า> <ส่วนที่กันไว้> เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวเอง เช่น addexperience 1000 0 0 คือเพิ่มค่าประสบการณ์ 1000 ให้กับตัวเอง
cheat giveresources เสกไอเทมวัสดุทุกอย่าง อย่างละ 50 อัน
cheat infinitestats เพิ่มค่าสถานะทุกอย่างไม่จำกัด เช่น ความหิว , พลังกาย , กระสุน เป็นต้น
cheat listplayers แสดงรายชื่อของผู้เล่นทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ พร้อมเลขประจำตัวบน Steam
cheat kickplayer <เลขประจำตัวบน Steam> ขับไล่ผู้เล่นนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์
banplayer <เลขประจำตัวบน Steam> แบนผู้เล่น ไม่ให้เข้าเซิร์ฟเวอร์
unbanplayer <เลขประจำตัวบน Steam> ปลดแบนผู้เล่น
cheat damagetarget <จำนวน> สร้างดาเมทให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรากำลังเล็งอยู่
cheat destroyallenemies กำจัดศัตรูทั้งหมด โดยศัตรูจะเกิดในภายหลัง
giveengrams ปลดล็อคสูตรสร้างไอเทมทั้งหมด
cheat hurtme <จำนวน> สร้างดาเมทให้กับตัวเอง ตามจำนวนที่ใส่ลงไป
togglegun นำอาวุธขึ้นมาเตรียมพร้อม
cheat settimeofday <เวลา> เปลี่ยนช่วงเวลาในเกม เช่น settimeofday 12:00
cheat setplayerpos 0 0 0 ย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งบนแผนที่ (ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆบนแผนที่)
cheat MakeTribeAdmin ตั้งตัวเองเป็น Tribe Admin
cheat MakeTribeFounder ตั้งตัวเองเป็น Tribe Founder
cheat RemoveTribeAdmin ลบ Tribe Admin ออกจากเผ่า
cheat saveworld  บันทึกข้อมูลของ World
cheat quit ออกจาก World
cheat execsetsleeping <true/false> ทำให้ตัวละครของเรา หลับ / ตื่น
cheat enemyinvisible <true/false> ทำให้ศัตรูไม่สนใจเรา ถึงแม้เราจะโจมตีมันก็ตาม
cheat killplayer <เลขประจำตัวของผู้เล่น> ฆ่าผู้เล่นนั้นๆในทันที (เลขประจำตัวของผู้เล่น สามารถดูได้จากคำสั่ง ShowMyAdminManager)
cheat destroyall <classname> ทำลายหรือกำจัด สิ่งของ (รายชื่อสิ่งของและรหัสต่างๆ) หรือไดโนเสาร์นั้นๆทั้งหมด (รายชื่อและรหัสของไดโนเสาร์)
cheat summon <classname> เสกสิ่งของ (รายชื่อสิ่งของและรหัสต่างๆ) หรือไดโนเสาร์ (รายชื่อและรหัสของไดโนเสาร์)
cheat giveitemnum <รหัสไอเทม> <จำนวน> <ระดับ> <True/False> เสกไอเทม (รายชื่อและรหัสของไอเทม) ตัวอย่างเช่น cheat giveitemnum 1 1 1 false จะเป็นการเสกปืนพก 1 อัน
stat fps แสดง FPS และ Latency (ผู้เล่นทุกคนสามารถใช้งานได้)
stat unit แสดงค่าสถานะของ GPU และ CPU (ผู้เล่นทุกคนสามารถใช้งานได้)

คำสั่งสำหรับใช้งานบน Singleplayer / Local Play

คำสั่ง รายละเอียด คัดลอก
God Godmode
Fly ทำให้เราบินได้
Walk ยกเลิกการบิน และกลับมาเดินตามปกติ
Teleport เคลื่อนย้ายตัวเราไปยังทิศทางที่เราหันหน้าไป
Pause หยุดทุกอย่างในเกม โดยพิมพ์คำสั่งอีกครั้งเพื่อกลับเป็นเหมือนเดิม
Ghost Noclip + เดินทะลุผ่านได้ทุกอย่าง
playersonly หยุดไดโนเสาร์ทั้งหมดให้อยู่กับที่ รวมไปถึงการสร้างไอเทมต่างๆด้วย
addexperience 1000 0 0 เพิ่มค่าประสบการณ์ 1000 xp ให้กับตัวเอง
forcetame จับไดโนเสาร์ในทันที และสามารถขี่ได้ โดยไม่ต้องใช้ Saddle
giveresources เสกไอเทมวัสดุทุกอย่าง อย่างละ 50 อัน
destroyallenemies กำจัดศัตรูทั้งหมด โดยศัตรูจะเกิดในภายหลัง
giveengrams ปลดล็อคสูตรสร้างไอเทมทั้งหมด
hurtme <amount> สร้างดาเมทให้กับตัวเอง ตามจำนวนที่ใส่ลงไป
togglegun นำอาวุธขึ้นมาเตรียมพร้อม
infinitestats เพิ่มค่าสถานะทุกอย่างไม่จำกัด เช่น ความหิว , พลังกาย , กระสุน เป็นต้น
damagetarget <amount> สร้างดาเมทให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรากำลังเล็งอยู่
settimeofday <timestring> เปลี่ยนช่วงเวลาในเกม เช่น settimeofday 12:00
slomo 5 เปลี่ยนความเร็วของเกม (slomo 1 คือความเร็วปกติ)
setplayerpos 0 0 0 ย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งบนแผนที่ (ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆบนแผนที่)
execsetsleeping <true/false> ทำให้ตัวละครของเรา หลับ / ตื่น
saveworld  บันทึกข้อมูลของ World
quit ออกจาก World
enemyinvisible <true/false> ทำให้ศัตรูไม่สนใจเรา ถึงแม้เราจะโจมตีมันก็ตาม
destroyall <classname> ทำลายหรือกำจัด สิ่งของ (รายชื่อสิ่งของและรหัสต่างๆ) หรือไดโนเสาร์นั้นๆทั้งหมด (รายชื่อและรหัสของไดโนเสาร์)
summon <classname> เสกสิ่งของ (รายชื่อสิ่งของและรหัสต่างๆ) หรือไดโนเสาร์ (รายชื่อและรหัสของไดโนเสาร์)
giveitemnum <ID> <QTY> <Quality> <True/False> เสกไอเทม (รายชื่อและรหัสของไอเทม) ตัวอย่างเช่น cheat giveitemnum 1 1 1 false จะเป็นการเสกปืนพก 1 อัน
stat fps แสดง FPS และ Latency

Incoming search terms:

 • ark สูตร
 • ark survival evolved สูตร
 • ark survival evolved ข้อมูลไอเทม
 • ark สูตรโกง
 • สูตรเกมส์ark
 • สูตรเกม ark
 • สูตรเกม ark survival
 • สูตรโกงเกมส์รหัสอาวุธปืน ARK: Survival Evolved
 • สูตร ark เพิ่มเลเวล
 • arkใช้คำสั่ง

About Gametoon 1055 Articles
นักเขียนอิสระ + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้! มีคำถามสงสัยอะไรก็ถามได้เช่นกันครับ

5 Comments

 1. ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อใูลการเล่นเกมส์นี้พื้นฐานมีประโยชน์มากๆครับ นึกว่าต้องไปหาข้อมูลของฝรั่งซะล่ะ

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. ARK: Survival Evolved : Non-Dedicated Multiplayer Session | ThaiGameGuide
 2. ??????????? Ark Survival Evolved | MoreZoella

Leave a Reply