Attack On Titan Tribute Game : วิธีเล่นแบบออฟไลน์ (Singleplayer)

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Singleplayer

วิธีเล่นแบบเล่นคนเดียว (Singleplayer) เป็นการเล่นแบบออฟไลน์ (Offline) ซึ่งระบบการเล่นจะเหมือนกัน เพียงแต่ว่าด่านที่สามารถเล่นได้นั้น จะเป็นด่านสำหรับเล่นคนเดียวเท่านั้น

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Play-Online-01

สำหรับการเล่นนั้น เราสามารถเข้าได้จากเมนู SINGLE

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Singleplayer-01

โดยในโหมดนี้จะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่น แต่สำหรับผู้เล่นใหม่ ควรจะเล่นด่าน Tutorial ก่อนเป็นด่านแรก

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Singleplayer-02

เพราะในด่านนี้จะสอนวิธีการเล่นพื้นฐานของเกมทั้งหมด

Attack-On-Titan-Tribute-Game-Singleplayer-03

เมื่อเราพร้อมแล้วเราก็สามารถลองเล่นด่านอื่นๆได้ เพื่อฝึกฝนฝีมือก่อนที่จะไปเล่นในแบบ ออนไลน์ (Online)

การเล่นแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ในการเล่น เป็นการเล่นแบบออฟไลน์

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply