Bluestacks : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

Bluestacks-Spec

สำหรับความต้องการของระบบ (System Requirement) ในการใช้งาน Bluestacks นั้น มีดังนี้ครับ

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

  • OS: Windows XP , Windows Vista , Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1
  • Memory: 2 GB
  • Video Card: ที่รองรับ OpenGL
  • HDD Space: 4 GB

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Mac OS X

  • OS: Mac OS X Mavericks , Mac OS X Yosemite
  • Memory: 4 GB
  • HDD Space: 2 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในขณะใช้งาน หรืออาจจะไม่สามารถใช้งานได้เลยก็เป็นได้

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply