Ark: Survival Evolved | ThaiGameGuide - Part 3

ARK: Survival Evolved : Patch 256.22

รายละเอียดการอัพเดต Patch 256.22 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (2 เมษายน 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขความผิดพลาดเกี่ยวกับการอัพเดทน้ำหนักบน Platform (ต้องอัพเดทเซิร์ฟเวอร์) ทำให้หน้าต่าง UI ของ Inventory แสดงช่องไอเทมที่ว่างอยู่ได้ชัดเจนขึ้น

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 256.2

รายละเอียดการอัพเดต Patch 256.2 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (2 เมษายน 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณน้ำหนัก / ปัญหาต่างๆจากการอัพเดต (ต้องอัพเดทเซิร์ฟเวอร์) แก้ไขปัญหาไม่สามารถลากอาวุธไปวางยัง Mantis บนหน้าต่าง UI

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 256.1

รายละเอียดการอัพเดต Patch 256.1 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (31 มีนาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานจากการเก็บเกี่ยวทรัพยากรในเกม (เซิร์ฟเวอร์ควรจะอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์) แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถสร้าง Tributes และไม่สามารถ Transfer All

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 256.0

รายละเอียดการอัพเดต Patch 256.0 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (31 มีนาคม 2017) สิ่งปลูกสร้างใหม่ในเกม TEK Underwater Bases เป็น สิ่งปลูกสร้าง ใต้น้ำ พร้อมเครื่องผลิต ออกซิเจน

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 255.7

รายละเอียดการอัพเดต Patch 255.7 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (25 มีนาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขในกรณีที่ไดโนเสาร์หายไป เพิ่ม Log ของ เผ่า (Tribes) เมื่อไดโนเสาร์ตายจากการขาดอาหาร (เพราะฉะนั้น

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 255.62

รายละเอียดการอัพเดต Patch 255.62 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (22 มีนาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขปัญหาไอเทมซ้ำซ้อน แก้ไขปัญหาเซิร์ฟเวอร์หยุดการทำงานเมื่อใช้ระเบิด รายละเอียดการอัพเดตเวอร์ชั่นต้นฉบับ : -Patch Notes- Current (v255.62)

Read more

ARK: Survival Evolved : แสงอาทิตย์สว่างจนเกินไป

สำหรับคนที่เล่น ARK: Survival Evolved แล้วพบกับปัญหา “แสงอาทิตย์สว่างจนเกินไป” วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีดังนี้ครับ สาเหตุที่ 1 : เกิดจากการตั้งค่าของเกม โดยทั่วไปแล้วเกมจะตั้งค่ามาเพื่อเน้นความสมจริง แต่ในบางครั้งความสมจริงนั้น ก็อาจจะดูเกินจริงและทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้น แนวทางแก้ไข ให้เราเปิด Console ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์คำสั่ง r.bloomquality

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 255.5

รายละเอียดการอัพเดต Patch 255.5 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (11 มีนาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกเป้าหมายของ ป้อมปืน (Turrets) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ ดีบัพ (Debuff) ของ ป้อมปืนพืช

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 255.4

รายละเอียดการอัพเดต Patch 255.4 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (8 มีนาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต แก้ไขหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการโกงเกมจากการเน่าเสียของไอเทม รายละเอียดการอัพเดตเวอร์ชั่นต้นฉบับ : -Patch Notes- Current (v255.4) &

Read more

ARK: Survival Evolved : Patch 255.3

รายละเอียดการอัพเดต Patch 255.3 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (7 มีนาคม 2017) รายละเอียดอัพเดต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Task Graph และ RHI code ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประสิทธิภาพการทำงานของตัวเกมน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-8%

Read more