สัตว์เลี้ยง (Pets)

สัตว์เลี้ยง (Pets) เป็นหนึ่งในระบบของเกม Cube World นอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทางแล้ว ยังสามารถช่วยสนับสนุนผู้เล่นได้อีกด้วย นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงบางประเภทก็ยังสามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้ด้วย เราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ดังนี้ สัตว์เลี้ยงที่โจมตีระยะใกล้ (Melee Pets) สัตว์เลี้ยงที่โจมตีระยะไกล (Ranged Pets) สัตว์เลี้ยงที่ทำหน้าที่ชน (Tank Pets) สัตว์เลี้ยงที่ทำหน้าที่ฟื้นพลัง (Healer Pets) สัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหนะ

Read more

คำสั่ง (Command)

ในเกม Cube Wolrd นั้น มีคำสั่ง (Command) ที่เราสามารถใช้งานได้ โดยสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือแบบมัลติเพลเยอร์ก็ตาม การใช้คำสั่งนั้นสามารถทำได้โดยการพิมพ์คำสั่งลงในหน้าต่างคำพูด โดย <ค่าที่ต้องการ> (ไม่ต้องใส่ < หรือ >) ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง /connect <ไอพีของเซิร์ฟเวอร์> /connect 127.0.0.1

Read more

ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับปุ่มควบคุมต่างๆใน Cube World นั้น มีรายละเอียดดังนี้ [1-2-3-4] ใช้ทักษะพิเศษ 1-4 [Q] ใช้ไอเทมด่วน [TAB] เลือกไอเทมสำหรับไอเทมด่วน (ยา / ระเบิด และอื่นๆ) [W-A-S-D] เคลื่อนที่ตัวละคร บน ซ้าย ล่าง

Read more

ภารกิจ (Missions)

ภารกิจเป็นระบบหนึ่งของเกม Cube World ที่ช่วยสนับสนุนการเล่นให้กับผู้เล่น โดยภารกิจนั้นจะถูกสุ่มตาม ดันเจี้ยน (Dungeons) ต่างๆบนแผนที่ และภารกิจคือการกำจัด บอส (Boss) ประจำดันเจี้ยนนั้นๆ หากสามารถทำได้สำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์จำนวนมาก และยังได้รับของรางวัลเป็นไอเทมและ Platinum Coin อีกด้วย กรณีที่เล่นแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) ผู้เล่นทุกคนในเกมจะได้รับทั้งค่าประสบการณ์ไอเทมและ Platinum Coin อีกด้วย ภารกิจต่างๆนั้น สามารถพบได้ทั่วไปบนแผนที่

Read more

เผ่า (Races)

ในเกม Cube World นั้น เราสามารถสร้างตัวละครที่มีรูปร่างของตัวละครได้อย่างหลากหลาย โดยแต่ละ เผ่า (Races) นั้นจะมีรูปร่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบันการเลือกเผ่าจะไม่ส่งผลต่อความสามารถของตัวละคร นอกจากความแตกต่างรูปร่าง และขนาดของตัวละครเท่านั้น เผ่า (Races) ที่สามารถเลือกเล่นได้ Dwarf คนแคระ (Dwarf) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตัวละครชายมักจะมีหนวด ส่วนตัวละครหญิงมักจะถักผมเปีย Elf

Read more