Left 4 Dead 2 : แผนที่ (Maps)

สำหรับในเกม Left 4 Dead 2 นั้น ประกอบไปด้วย ด่าน (Campaign) ทั้งหมด 13 ด่านด้วยกัน โดยแต่ละด่านนั้น จะประกอบด้วย แผนที่ (Maps) ต่างๆ โดยด่าน 6 ด่านแรกเป็นของ

Read more

Left 4 Dead 2 : วิธีการดาวน์โหลดเกม

สำหรับวิธีดาวน์โหลดเกม Left 4 Dead 2 นั้น เราสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ ผ่านทาง Steam Left 4 Dead 2 ไม่ใช่เกมเล่นฟรี (Free to Play) บน Steam

Read more

Left 4 Dead 2 : พอร์ต (Port) สำหรับเล่นออนไลน์

สำหรับ พอร์ต (Port) ที่ใช้ในการสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host Server) ในเกม Left 4 Dead 2 เพื่อเล่นแบบ มัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) แบบ ออนไลน์ (Online) นั้นมีดังนี้ 27015 (TCP/UDP) : ใช้รับส่งข้อมูลของตัวเกม

Read more

Left 4 Dead 2 : วิธีการซื้อเกม และแหล่งซื้อเกม

สำหรับเกม Left 4 Dead 2 นั้น เป็นเกมที่อยู่บน Steam เราสามารถซื้อได้จากหลายแหล่งด้วยกัน แต่ในที่นี่เราจะแนะนำจาก 2 แหล่งที่คนส่วนใหญ่นิยมซื้อกันครับ เกมนี้เคยมีการแจกฟรีมาก่อน เราสามารถรับเกมนี้ได้ฟรี ถ้าหากยังมีการแจกเกมนี้อยู่ ซึ่งเราสามารถติดตามการแจกเกมและรับเกมได้จากที่นี่ Left 4 Dead 2

Read more

Left 4 Dead 2 : ตัวอย่างเกม (Trailer)

รวมคลิป ตัวอย่างเกม (Trailer) ของเกม Left 4 Dead 2 ตัวอย่างเกมที่คุณได้รับชมนี้ เป็นคลิปตัวอย่างเกมอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลิตโดย ทีมพัฒนาเกม (Developer) หรือ ผู้จัดหน่ายเกม

Read more

Left 4 Dead 2 : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Left 4 Dead 2 นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows® 7 32/64-bit

Read more