Steam | ThaiGameGuide - Part 2

วิธีซื้อ Steam Wallet

สำหรับวิธีซื้อ Steam Wallet นอกจากเราจะซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในรูปแบบโค้ดแล้ว เรายังสามารถซื้อเองได้ผ่านทาง Steam ได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของการซื้อเองเลยก็คือ เราสามารถในราคาถูกกว่าซื้อผ่านพ่อค้าบางร้านซะอีก แถมไม่มีภาษีหรือค่าใช้จ่ายเก็บเพิ่มเติมอีกด้วย Steam Wallet เป็นเงินที่ใช้บน Steam ซึ่งเราสามารถนำไปซื้อเกมบน Steam หรือซื้อไอเทมต่างๆจาก Steam Market ได้ด้วย โดยเราสามารถเติมเงินเข้าสู่บัญชี Steam

Read more

วิธีการขอคืนเงินบน Steam

สำหรับคนที่ซื้อเกมมาแล้ว เกมไม่ถูกใจ หรือเล่นไม่ได้ แล้วต้องการขอเงินคืน (Refund) จาก Steam นั้น เราสามารถทำได้หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Steam กำหนด เงื่อนไขการขอคืนเงิน ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันที่ซื้อ ระยะเวลาการเล่นหรือ Play time ของเกมนั้นๆ ต้องต่ำกว่า 2 ชั่วโมง

Read more