Trove

Trove : การแข่งขัน (Contests)

July 31, 2016 Gametoon 0

การแข่งขัน (Contests) เป็นระบบในเกม Trove ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขันกัน เพื่อชิงของรางวัลประจำสัปดาห์ โดยเราสามารถเปิดหน้าต่าง การแข่งขัน โดยการกดปุ่ม K และเลือกไปที่ CONTESTS ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการแข่งขันประจำสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาในการแข่งขันคือ 1 […]

Trove
Trove
Trove
Trove
Trove
Trove
Trove
Trove
Trove
1 2 3 6