เผ่า (Races)

Races

ในเกม Cube World นั้น เราสามารถสร้างตัวละครที่มีรูปร่างของตัวละครได้อย่างหลากหลาย โดยแต่ละ เผ่า (Races) นั้นจะมีรูปร่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป

ในปัจจุบันการเลือกเผ่าจะไม่ส่งผลต่อความสามารถของตัวละคร นอกจากความแตกต่างรูปร่าง และขนาดของตัวละครเท่านั้น

เผ่า (Races) ที่สามารถเลือกเล่นได้
Dwarf_Male Dwarf_Female Dwarf คนแคระ (Dwarf) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตัวละครชายมักจะมีหนวด ส่วนตัวละครหญิงมักจะถักผมเปีย
Elf_Male Elf_Female Elf เอลฟ์ (Elf) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกลางมีหูเป็นจุดเด่น และทรงผมค่อนข้างจะแฟนซี
Frogman_Male Frogman_Female Frogman มนุษย์กบ (Frogman) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกลาง มีลักษณะเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำและมีดวงตาที่ใหญ่และโปนออกมา
Goblin_Male Goblin_Female Goblin ก็อบลิน (Goblin) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีสีผิวเป็นสีเขียว และมีจมูกสีแดง
Human_Male Human_Female Human มนุษย์ (Human)  เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกลาง มีทรงผมที่หลากหลาย รวมถึงหนวดเคราด้วย
Lizardman_Male Lizardman_Female Lizardman มนุษย์กิ้งก่า (Lizardman) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกลาง มีเกล็ดตามลำตัว และมีปากขนาดใหญ่
Orc_Male Orc_Female Orc ออร์ค (Orc) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีผิวสีเขียวและขากรรไกรที่เห็นได้อย่างเด่นชัด
Undead_Male Undead_Female Undead อมนุษย์ (Undead) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดกลางที่มีลักษณะเหมือนซากศพที่ผุกร่อน

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply