วิธีการเล่นแบบ LAN และ Online

Dead-Island-Play-LAN-Online

สำหรับวิธีการเล่นแบบ LAN และ Online ของเกม Dead Island นั้นสามารถทำได้ดังนี้

การเล่น Dead Island แบบออนไลน์ (Online) ไม่จำเป็นต้อง Forward Port เนื่องจากในงานระบบ Steamworks ในการออนไลน์

Dead-Island-Play-LAN-Online-01

แต่ก่อนที่เราจะเล่นได้นั้น เราต้องผ่าน Prologue: “Rise and Shine” ก่อน จึงจะสามารถเล่นได้

Dead-Island-Play-LAN-Online-02

เมื่อเราผ่านแล้ว ฟังก์ชั่นการเล่น LAN และ Online ก็จะถูกปลดล็อค

Dead-Island-Play-LAN-Online-03

โดยเราสามารถตั้งค่า Options -> Online

 • Game Type : โหมดการเล่นของเกม
  • Single Player : เล่นคนเดียว
  • Cooperative : เล่นหลายคนแบบร่วมมือกัน
 • Game Visibility
  • LAN : เล่นแบบแลน (LAN)
  • Internet : เล่นแบบออนไลน์ (Online)
 • Public Slots : กำหนดจำนวนช่องสำหรับผู้เล่นทั่วไป หรือสาธารณะ
 • Private Slots : กำหนดจำนวนช่องเฉพาะผู้เล่นที่เป็นเพื่อนเท่านั้น
 • Voice chat : เปิดใช้งานแชทตัวเสียง
 • VAC Secure Game : เปิดระบบ VAC เพื่อป้องกันการโกงเกม
 • Facebook Events : เปิดระบบโพสต์กิจกรรมต่างๆไปยัง Facebook

Dead-Island-Play-LAN-Online-05

สำหรับการสร้างห้องนั้น เพียงแค่เราเข้าเกม ระบบก็จะทำการสร้างห้องตามค่าที่เราตั้งอย่างอัตโนมัติ ซึ่งถ้าห้องของเราตรงตามเงื่อนไข ผู้เล่นอื่นๆก็จะสามารถเข้าร่วมเกมของเราได้

Dead-Island-Play-LAN-Online-10

สำหรับการเข้าร่วมเกมของผู้อื่น เราสามารถเข้าร่วมได้จากเมนู Game Lobby

Dead-Island-Play-LAN-Online-04

ซึ่งเราจะพบรายชื่อห้องอยู่มากมาย ซึ่งจะกรองจากเลเวลและระดับเนื้อเรื่องที่ใกล้เคียงกับตัวละครของเรา

ในการเล่นแบบ LAN อาจจะมีปัญหาการค้นหาห้อง เนื่องจากระบบการกรองรายชื่อห้อง ทำให้หารายชื่อห้องไม่เจอ

หากคุณค้นหาห้องของเพื่อนไม่เจอ สามารถเข้าร่วมห้องของเพื่อนผ่านระบบของ Steam ได้

Dead-Island-Play-LAN-Online-06

Dead-Island-Play-LAN-Online-07

Dead-Island-Play-LAN-Online-08

Dead-Island-Play-LAN-Online-09

Incoming search terms:

 • วิธีเล่น Dead Island

วิธีการเล่นแบบ LAN และ Online

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online

สำหรับวิธีการเล่นแบบ LAN และ Online ของเกม Empyrion – Galactic Survival นั้นสามารถทำได้ดังนี้

การเข้าร่วมเกม (Join)

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-01

การเข้าร่วมเกม เราสามารถเข้าโดยใช้เมนู Multiplayer ได้

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-02

จากนั้นให้เรากรอก IP Address และ Port ของคนที่สร้างห้องหรือเซิร์ฟเวอร์

การสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host)

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-05

สำหรับการสร้างเซิร์ฟเวอร์หรือห้องสำหรับเล่นเกมนั้น เราสามารถสร้างได้จากคำสั่ง New Game กรณีที่ต้องการเล่นเกมใหม่

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-04

หรือเข้าจาก Resume Game กรณีที่เรามีเซฟเกมอยู่ก่อนแล้วครับ

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-03

เมื่อเราโหลดเซฟเก่ามาใช้งาน ก็จะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ได้ทันทีเลยครับ

สิ่งสำคัญอีกอย่างก็ตือ อย่าลืมทำการ Forward Port ด้วย หากเรามีความต้องการในการเล่นแบบ Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ :
วิธีการ Forward Port
พอร์ต (Port) ที่ใช้สำหรับ Host
วิธีหา External IP Address

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-06

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-07

Empyrion-Galactic-Survival-Play-LAN-Online-08

วิธีการเล่นแบบ LAN และ Online

Terraria-Play-LAN-Online

สำหรับวิธีการเล่นแบบ LAN และ Online ของเกม Terraria นั้นสามารถทำได้ดังนี้

Terraria-Play-LAN-Online-01

เริ่มแรกให้เราเข้าเกม จากนั้นเลือไปที่เมนู Multiplayer

การเข้าร่วมเกม (Join)

Terraria-Play-LAN-Online-02

จากนั้นให้เราเลือกไปที่ Join via IP

Terraria-Play-LAN-Online-03

จากนั้นเลือกตัวละคร หรือสร้างตัวละครใหม่

Terraria-Play-LAN-Online-04

จากนั้นกรอก IP Address และ Port ของเซิร์ฟเวอร์ลงไป แล้วกด Accept เราก็จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นั้นๆทันที

Terraria-Play-LAN-Online-05

สำหรับวิธีเข้าร่วมเกมของ Join via Steam  ทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชั่น Join ของ Steam ในการเข้าร่วมเกมของเพื่อนได้ทันทีจาก Steam

การสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host)

Terraria-Play-LAN-Online-06

สำหรับการเซิร์ฟเวอร์พร้อมทั้งเล่นไปด้วยให้เราเลือกที่ Host & Play

Terraria-Play-LAN-Online-07

จากนั้นเลือกตัวละคร หรือสร้างตัวละครใหม่

Terraria-Play-LAN-Online-09

จากนั้นให้เราเลือก World หรือสร้างใหม่

Terraria-Play-LAN-Online-10

ถ้าหากเราต้องการสร้างใหม่ เราจะสามารถเลือกขนาดของ World

Terraria-Play-LAN-Online-11

ระดับความยากของเกม Normal หรือ Expert

Terraria-Play-LAN-Online-12

และทำการตั้งชื่อ World

Terraria-Play-LAN-Online-14

จากนั้นระบบจะทำการสร้าง World ให้เรา

Terraria-Play-LAN-Online-15

เราจะได้ World ของเราเป็นที่เรียบร้อย

Terraria-Play-LAN-Online-16

จากนั้นให้เราทำการตั้งโหมดของเซิร์ฟเวอร์เรา

 • Off – ไม่ใช้ระบบของ Steam
 • Invite Only – สามารถเข้าร่วมได้จากการ Invite เท่านั้น
 • Friends Only – เฉพาะเพื่อนในรายชื่อเพื่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมได้

Terraria-Play-LAN-Online-17

ตั้งรหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไม่ต้องการก็ให้เว้นว่างไว้

Terraria-Play-LAN-Online-18

จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ของเราก็จะทำงานทันที

Terraria-Play-LAN-Online-19

เมื่อเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง

Terraria-Play-LAN-Online-20

เมื่อมีผู้เล่นเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา

สิ่งสำคัญอีกอย่างก็ตือ อย่าลืมทำการ Forward Port ด้วย หากเรามีความต้องการในการเล่นแบบ Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ :
วิธีการ Forward Port
พอร์ต (Port) ที่ใช้สำหรับ Host
วิธีหา External IP Address

นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server ได้อีกด้วย : การสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

Terraria-Play-LAN-Online-21

วิธีการเล่นแบบ LAN และ Online

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online

สำหรับวิธีการเล่นแบบ LAN และ Online ของเกม Grimoire: Manastorm นั้นสามารถทำได้ดังนี้

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-01

การเข้าร่วมเกม (Join)

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-02

การเข้าร่วมเกม เราสามารถเข้าโดยใช้เมนู Quick Match หรือ Match Browser ได้

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-03

หากเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องเราเข้ารว่มไม่อยู่ในรายชื่อ เราก็สามารถใช้ คำสั่ง (Command) ในการเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นั้นๆได้ โดยให้เราเปิดหน้าต่าง Console ขึ้นมา (กดปุ่ม ~) จากนั้นพิมพ์คำสั่ง open <ไอพีของเซิร์ฟเวอร์>

การสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host)

สำหรับการสร้างเซิร์ฟเวอร์ในการเล่นนั้น เราต้องเปิดแบบ Dedicated Server เท่านั้น

วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server : การสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-04

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-05

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-06

Grimoire-Manastorm-Play-LAN-Online-07

วิธีการเล่นแบบ LAN และ Online

Primal-Carnage-Play-LAN-Online

สำหรับวิธีการเล่นแบบ LAN และ Online ของเกม Primal Carnage เป็นส่วนสำคัญสำหรับเกม เพราะตัวเกมนั้นออกแบบมาสำหรับการเล่นแบบ มัลติเพลเยอร์ (Multiplayer)

การเข้าร่วมเกม (Join)

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-01

เราสามารถใช้เมนู SERVER BROWSER ในการค้นหาห้องสำหรับเข้าร่วมเกมได้

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-02

จากนั้น SERVER BROWSER จะแสดงรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ซึ่งเราสามารถเข้าร่วมได้ทันที โดยคลิก JOIN SERVER

การสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host)

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-03

หากเราต้องการสร้างเซิร์ฟเวอร์สำหรับเล่นเองง่ายๆ เราสามารถสร้างได้โดยคลิกที่ HOST MATCH

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-04

จากนั้นให้เราตั้งค่าต่างๆ ตามที่เราต้องการ จากนั้นคลิกที่ START SERVER

แล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างก็ตือ อย่าลืมทำการ Forward Port ด้วย หากเรามีความต้องการในการเล่นแบบ Online

รายละเอียดเกี่ยวกับ :
วิธีการ Forward Port
พอร์ต (Port) ที่ใช้สำหรับ Host
วิธีหา External IP Address
การสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-05

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-06

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-07

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-08

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-09

Primal-Carnage-Play-LAN-Online-10

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply