Dishonored 2 : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

dishonored-2-spec

สำหรับความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Dishonored 2 นั้น มีดังนี้ครับ

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

  • OS: Windows 7 (64-bit) Windows 8 (64-bit) Windows 10 (64-bit)
  • Processor: Intel Core i5-2400 หรือ AMD FX-8320 หรือสูงกว่า
  • Memory: 8 GB
  • Video Card: NVIDIA GTX 660 และมี VRAM 2GB หรือ AMD Radeon HD 7970 และมี VRAM 3GB หรือสูงกว่า
  • HDD Space: 60 GB

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows

  • OS: Windows 10 (64-bit)
  • Processor: Intel Core i7-4770 หรือ AMD FX-8350 หรือสูงกว่า
  • Memory: 16 GB
  • Video Card: NVIDIA GTX 1060 และมี VRAM 6GB หรือ AMD Radeon RX 480 และมี VRAM 8GB หรือสูงกว่า
  • HDD Space: 60 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

Leave a Reply