จุดเด่นของแต่ละเผ่า (Races)

Dragonball-Xenoverse-Races-07

ในเกม Dragonball Xenoverse นั้น เราสามารถสร้างตัวละครในแบบที่เราต้องการได้ โดยตัวละครแบบ Custom นี้ สามารถเลือกเผ่า (Races) ได้อย่างหลากหลาย โดยแต่ละเผ่าเองก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอีกด้วย

Dragonball-Xenoverse-Races-01

Majin – มีพลังป้องกันสูง แต่การฟื้นค่า Stamina ช้า และได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นเมื่อค่า Stamina เต็ม

  • ตัวละครชาย – มีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น แต่เคลื่อนไหวได้ช้าลง
  • ตัวละครหญิง – มีพลังชีวิตลดลง แต่เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น

Dragonball-Xenoverse-Races-02

Saiyan – มีพลังชีวิตต่ำ แต่มีพลังโจมตีสูงมาก โดยพลังโจมตีจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย และค่าสถานะทุกอย่างจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ฟื้นคืนชีพ
*สามารถใช้สกิลแปลงร่างเป็น ซุปเปอร์ไซย่า 1 (SSJ1) และ ซุปเปอร์ไซย่า 2 (SSJ2) ได้

  • ตัวละครชาย – มีพลังโจมตีระยะใกล้ที่รุนแรง และสกิลบัพที่ยาวนานกว่า แต่พลังโจมตีจากท่าโจมตีพิเศษจะลดลง
  • ตัวละครหญิง – การฟื้นฟู KI และ Stamina สูง แต่พลังชีวิตต่ำกว่า

Dragonball-Xenoverse-Races-03

Earthling – ค่าสถานะสมดุลทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกัน    KI ฟื้นตัวอย่างอัตโนมัติ และพลังโจมตีจะสูงขึ้นเมื่อ KI เต็มหลอด
*สามารถใช้สกิล Kioken ได้

  • ตัวละครชาย – มีพลังโจมตีธรรมดาที่รุนแรงกว่า
  • ตัวละครหญิง – มีพลังโจมตีโดยใช้ KI ที่รุนแรงกว่า

Dragonball-Xenoverse-Races-04

Namekianพลังโจมตีต่ำ แต่พลังชีวิตสูงและ Stamina ฟื้นฟูไว 1.5 เท่า Item ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเผ่าอื่นๆ 1.5 เท่า และพลังชีวิตฟื้นตัวอย่างอัตโนมัติ เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 70%

Dragonball-Xenoverse-Races-05

Freizaเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว แต่พลังโจมตีต่ำ สามารถทำให้ศัตรูเป็นอัมพาต (Paralyze) ได้ โดยใช้ Ki Blasts เมื่อพลังชีวิตต่ำจะเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น

Dragonball-Xenoverse-Races-06

หากเรานำข้อมูลตัวละครทั้งหมด มาทำเป็นตาราง จะได้ดังนี้ครับ โดยตัวเลขที่แสดงในตารางคืออันดับของตัวละครเมื่อนำไปเทียบกับทุกๆเผ่าแล้ว

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply