Evolve : Role Preference | Evolve | ThaiGameGuide

Evolve : Role Preference

Evolve-Role-Preference

Role Preference ในเกม Evolve คือ การตั้งค่าความต้องการในการเลือกเล่นตัวละครของเรา เมื่อเราใช้งานระบบ Match Making ซึ่ง การตั้งค่านี้จะถูกนำมาใช้พิจารณาตัวเลือกในการค้นหาห้อง ซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ตั้งค่านี้เลย ก็เท่ากับว่าเรายอมให้ระบบเลือกตัวละครให้กับเรา

Evolve-Role-Preference-01

โดยเราสามารถตั้งค่านี้ได้จากเมนู Role Preference

Evolve-Role-Preference-02

โดยตัวเลือกลำดับ 1 จะถูกนำมาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก และตามด้วย 2 ลงมา มาจนลำดับสุดท้ายคือลำดับที่ 5

Evolve-Role-Preference-03

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจะได้เล่นตัวละครที่เราเลือกเป็นลำดับที่ 1  แต่ในบางกรณีที่มีตัวเลือกของผู้เล่นน้อย ก็อาจจะมีการพิจารณาตัวเลือกในลำดับถัดไปด้วย

Gametoon

นักเขียนอิสระ + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้! มีคำถามสงสัยอะไรก็ถามได้เช่นกันครับ