Finding Bigfoot : ปุ่มควบคุม (Control)

finding-bigfoot-control

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Finding Bigfoot นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม

finding-bigfoot-control-01

โดยเราสามารถดูรายละเอียดของปุ่มต่างๆได้จากเมนู Controls ภายในเกม

สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้

ปุ่ม รายละเอียด
1 เปลี่ยนไปใช้มือเปล่า
2 เลือกใช้ ปืนไรเฟิล (Rifle)
3 เลือกใช้ ปืนส่งสัญญาณ (Signal gun)
E ใช้งาน / สำรวจ
F เปิด / ปิด ไฟฉาย
R บรรจุกระสุน (ปืนไรเฟิล)
Q ใช้งานแผนที่
Z เปลี่ยนชนิดของกระสุน (ปืนไรเฟิล)
X วางเหยื่อ
C วางกล่อง
V พรางกับดัก
T วางกับดัก
G เปิดหน้าต่างสอนการเล่น
คลิกเม้าส์ซ้าย โจมตี / ยิง / วาง
คลิกเม้าส์ขวา ใช้งาน Night vision
Shift วิ่ง
H กดใช้ ยา (Medicine)

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply