ค่าสถานะ (Attribute)

Guild-Wars-2-Attribute

ในเกม Guild Wars 2 มีค่าสถานะ (Attribute) ต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในแบบต่างๆให้กับตัวละคร โดยมีดังนี้

 • Power Power : เพิ่มความเสียหายทั้งหมด
 • Precision Precision : เพิ่มโอกาสในการโจมตีแบบ Critical Hit
 • Toughness Toughness : ลดปริมาณของความเสียหายที่ได้รับ
 • Vitality Vitality : เพิ่มปริมาณของค่าพลังชีวิต
 • Boon_Duration Boon Duration : เพิ่มระยะเวลาของ Boon ที่เราได้รับ
 • Condition_Damage Condition Damage : เพิ่มความเสียหายจาก Conditon ต่างๆ คือ Bleeding, Burning, Confusion, Poison, และ Torment
 • Condition_Duration Condition Duration : เพิ่มระยะเวลาการใช้งานของ Condition ที่เกิดขึ้น
 • Ferocity Ferocity : เพิ่มความรุนแรงของการโจมตีแบบ Critical Hit
 • Healing_Power Healing Power : เพิ่มผลลัพธ์ในการใช้สกิลฟื้นฟู (Heal) ทั้งหมด รวมถึงการฟื้นฟูตัวเองด้วย
 • Armor_(attribute) Armor : ช่วยลดความเสียหายที่ได้รับ
  คำนวณได้จาก : ผลรวมของ Toughness และอัตราป้องกันจากของสวมใส่ของตัวละคร
 • Critical_Chance Critical Chance : อัตราการเกิด Critical Hit
  คำนวณได้จาก : อัตราการเกิด Critical Hit ตั้งค้น + อัตราการเกิด Critical Hit จาก Precision
  21 Precision = 1% Critical Chance
 • Critical_Damage Critical Damage : อัตราความรุนแรงของการโจมตีแบบ Critical Hit
  คำนวณได้จาก : อัตราตั้งต้น 150% + อัตราจาก Ferocity
  15 Ferocity = 1% Critical Damage
 • Health Health : ปริมาณพลังชีวิตของตัวละคร
  1 Vitality = 10 Health
 • Agony_Resistance Agony Resistance : เพิ่มความต้านทาน Agony ใน Fractals of the Mists
 • Magic_Find Magic Find : เพิ่มโอกาสในการดรอบไอเทมที่มีคุณภาพสูงขึ้น

Boon คือ บัพที่ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่ตัวละคร
Condition คือ ดีบัพซึ่งลดความสามารถของตัวละคร

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

One thought on “ค่าสถานะ (Attribute)

Leave a Reply