Hide & Hold Out – H2o : คำสั่งแอดมิน (Admin Commands)

Hide-and-Hold-Out-H2o-Admin-Command

สำหรับ คำสั่งแอดมิน (Admin Commands) ในเกม Hide & Hold Out – H2o นั้นมีดังนี้

Hide-and-Hold-Out-H2o-Admin-Command-01

โดยวิธีการใช้งานนั้น ก็แค่ให้เราเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นกด F9 และพิมพ์คำสั่งลงไปก็เรียบร้อย

รหัสของไอเทมสามารถหาได้จาก รายชื่อและรหัสของไอเทม

คำสั่ง รายละเอียด คัดลอก
timeofday set <เวลาเป็นนาที> เปลี่ยนเวลาในเกม
kick <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> ขับไล่ผู้เล่นออกจากเซิร์ฟเวอร์
ban <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> แบนผู้เล่นไม่ให้เข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ได้อีก
player admin set <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> แต่งตั้งผู้เล่นนั้นให้เป็นแอดมิน
player admin remove <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> ถอนตำแหน่งแอดมินของผู้เล่นนั้น
give all <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกไอเทมนั้นๆ ให้กับผู้ทุกคน
give <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> kit builder <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกอุปกรณ์การสร้างให้กับผู้เล่นนั้น
give all kit builder <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกอุปกรณ์การสร้างให้กับผู้เล่นทุกคน
give <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> kit equipment <รหัสของไอเทม> [count] เสกอุปกรณ์สวมใส่ให้กับผู้เล่นนั้นๆ
give all kit equipment <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกอุปกรณ์สวมใส่ให้กับผู้เล่นทุกคน
give <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> kit weapon <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกชุดอาวุธให้กับผู้เล่นนั้นๆ
give all kit weapon <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกชุดอาวุธให้กับผู้เล่นทุกคน
give <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> kit resource <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกทรัพยากรต่างๆให้กับผู้เล่นนั้นๆ
give all kit resource <รหัสของไอเทม> <จำนวน> เสกทรัพยากรต่างๆให้กับผู้เล่นทุกคน
vehicle <รหัสของยานพาหนะ> <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> เสกพาหนะให้กับผู้เล่นนั้นๆ
destroy vehicles ทำลายพาหนะทุกอย่างบนเซิร์ฟเวอร์
tptoplayer <ไอดีหรือชื่อของผู้เล่น> เคลื่อนย้ายไปยังผู้เล่นนั้นๆ

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply