Killing Floor 2 : วิธีการตั้งค่าสำหรับการ Host

สำหรับเวอร์ชั่น v1001

การตั้งค่าสำหรับ Host หรือสร้างเซิร์ฟเวอร์นั้น จะสร้างโดยผ่าน KFGame.exe ซึ่งจะอ่านการตั้งค่าจากไฟล์ที่ชื่อ KFGame.ini ซึ่งอยู่ที่ \Documents\My Games\KillingFloor2\KFGame

Setting-Server-01

ซึ่งเราสามารถใช้ Notepad หรือ Text Editor ทั้งหลายเปิดเพื่อแก้ไขได้

Setting-Server-02

ระดับความยากของเกมสามารถปรับได้จาก GameDifficulty โดยแต่ละระดับนั้นมีค่าดังนี้

GameDifficulty=0.000000 มีค่าเท่ากับ Normal
GameDifficulty=1.000000 มีค่าเท่ากับ Hard
GameDifficulty=2.000000 มีค่าเท่ากับ Suicidal
GameDifficulty=3.000000 มีค่าเท่ากับ Hell on Earth

Setting-Server-03

จำนวน Wave ของด่านสามารถปรับได้จาก GameLength โดยแต่ละระดับนั้นมีค่าดังนี้

GameLength=0 มีค่าเท่ากับ 5 wave
GameLength=1 มีค่าเท่ากับ 7 wave
GameLength=2 มีค่าเท่ากับ 10 wave

สำหรับเวอร์ชั่นตั้งแต่ v1003 ขึ้นไป

เราสามารถ Host เกมได้จาก KFServer.exe นั้นจะอ่านการตั้งค่าจากไฟล์ PCServer-KFGame.ini ซึ่งอยู่ที่ \KFGame\Config

Setting-Server-04

ซึ่งเราสามารถใช้ Notepad หรือ Text Editor ทั้งหลายเปิดเพื่อแก้ไขได้

Setting-Server-05

GameDifficulty=0.000000 มีค่าเท่ากับ Normal
GameDifficulty=1.000000 มีค่าเท่ากับ Hard
GameDifficulty=2.000000 มีค่าเท่ากับ Suicidal
GameDifficulty=3.000000 มีค่าเท่ากับ Hell on Earth

Setting-Server-06

จำนวน Wave ของด่านสามารถปรับได้จาก GameLength โดยแต่ละระดับนั้นมีค่าดังนี้

GameLength=0 มีค่าเท่ากับ 5 wave
GameLength=1 มีค่าเท่ากับ 7 wave
GameLength=2 มีค่าเท่ากับ 10 wave

About Gametoon 1117 Articles
นักเขียนอิสระ + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้! มีคำถามสงสัยอะไรก็ถามได้เช่นกันครับ

5 Trackbacks / Pingbacks

  1. Killing Floor 2 : วิธีการเล่นแบบ Solo | ThaiGameGuide ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย
  2. Killing Floor 2 : วิธีการ Host โดยใช้ Server Commandlet สำหรับ v1001 | ThaiGameGuide ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย
  3. Killing Floor 2 : วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host Server) | ThaiGameGuide ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย
  4. Killing Floor 2 : วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host Server) โดยใช้ Dedicated Server | ThaiGameGuide ศูนย์รวมข้อมูลเกมสำหรับคนไทย
  5. Killing Floor 2 : วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ (Host Server) | Killing Floor 2 | ThaiGameGuide

Leave a Reply