Killing Floor 2 : วิธีใช้งาน WebAdmin

Killing-Floor-2-WebAdmin

สำหรับคนที่เปิด Dedicated Server ของเกม Killing Floor 2 นั้น เราสามารถใช้งาน WebAdmin เพื่อควบคุมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของเราได้

Killing-Floor-2-WebAdmin-01

เริ่มแรกให้เราทำการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน WebAdmin ก่อน โดยให้เราเข้าไปที่ \KFGame\Config\ จากนั้นแก้ไขไฟล์ KFWeb.ini ด้วย Notepad

Killing-Floor-2-WebAdmin-02

จากนั้นค้นหาบรรทัด

bEnabled=false

และให้แก้ไขเป็น

bEnabled=true

จากนั้นให้เราทำการ Forward Port : 8080 ด้วย เพื่อใช้งาน WebAdmin กรณีที่เราใช้งาน Dedicated Server แบบ Online

Killing-Floor-2-WebAdmin-06

จากนั้นทำการตั้งรหัสผ่านสำหรับ Admin ใน PCServer-KFGame.ini ซึ่งอยู่ใน \KFGame\Config เช่นกัน

จากนั้นค้นหาบรรทัด

AdminPassword=

และแก้เป็นรหัสผ่านที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น

AdminPassword=mypassword

Killing-Floor-2-WebAdmin-03

จากนั้นให้เราลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ของเราดู สังเกตว่าในหน้าต่างเซิร์ฟเวอร์จะต้องแสดงรายละเอียดของ WebAdmin คล้ายๆกับในรูป

สำหรับวิธีการใช้งาน WebAdmin นั้นเราสามารถเข้าได้จาก Web Browser เลย ไม่ว่าจะ Internet Explorer , Google Chrome , Mozilla Firefox และอื่นๆ

จากนั้นให้เราพิมพ์ ข้อความนี้ ลงในช่อง URL

ไอพี:8080

ตัวอย่างเช่น

127.0.0.1:8080
192.168.1.100:808

Killing-Floor-2-WebAdmin-04

เมื่อเราเข้ามาในหน้า WebAdmin แล้ว ให้เรากรอก USERNAME “admin” และ PASSWORD ตามค่าที่เราตั้งไว้

Killing-Floor-2-WebAdmin-05

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ เท่านี้เราก็จะสามารถใช้งาน WebAdmin ในการตั้งค่าต่างๆ เปลี่ยนระดับความยาก เปลี่ยนด่าน รีเซตเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆได้ตามที่เราต้องการแล้วครับ

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

One thought on “Killing Floor 2 : วิธีใช้งาน WebAdmin

Leave a Reply