Mafia III : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

mafia-iii-spec

สำหรับความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Mafia III นั้น มีดังนี้ครับ

ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7 (64-bit)
 • Processor: Intel I5-2500K หรือ AMD FX-8120
 • Memory: 6 GB
 • Video Card: NVIDIA GeForce GTX 660 หรือ AMD Radeon HD7870 และมี VRAM อย่างน้อย 2GB
 • Sound Card: ที่รองรับ DirectX
 • HDD Space: 50 GB

ความต้องการขั้นแนะนำ (Recommended specifications) บน Windows

 • OS: Windows 7 (64-bit)
 • Processor: Intel I7-3770 หรือ AMD FX 8350 4.0 Ghz
 • Memory: 8 GB
 • Video Card: NVIDIA Gefore GTX 780 หรือ GeForce GTX 1060 หรือ AMD Radeon R9 290X  และมี VRAM อย่างน้อย 4GB
 • Sound Card: ที่รองรับ DirectX
 • HDD Space: 50 GB

การใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าที่ระบบต้องการขั้นต่ำ อาจจะส่งผลให้เกิดอาการกระตุกหรือแลคในระหว่างเล่นเกม หรืออาจจะไม่สามารถเล่นได้เลยก็เป็นได้

Leave a Reply