วิธีการเข้าร่วมเกมแบบออนไลน์ (Join) | Magicka 2 | ThaiGameGuide

วิธีการเข้าร่วมเกมแบบออนไลน์ (Join)

วิธีการเข้าร่วมเกมแบบออนไลน์ (Join) นั้น เนื่องจากระบบออนไลน์นั้นใช้ Steamworks ทำให้เราสามารถใช้วิธีการได้หลากหลายในการเข้าร่วมเกม

วิธีที่ 1 ผ่านทาง Steam หรือ Invite

วิธีที่ 2 ผ่านเมนู Join game

Magicka-2-Join-01

การเข้าร่วมเกมผ่าน Join game นั้น จะเป็นการเข้าร่วมเกมแบบสาธารณะ โดยเราสามารถเลือกค้นหาห้อง ตามที่เราตั้งค่าไว้ได้

Magicka-2-Join-02

โดยใช้การ Match Making ในการค้นหาห้อง

วิธีที่ 3 ผ่านเมนู Join friends

Magicka-2-Join-03

เมนู Join friends นั้นจะค้นหาเฉพาะ ห้องของเพื่อนเราใน Friend list บน Steam ของเราเท่านั้น

Gametoon

นักเขียนอิสระ + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้! มีคำถามสงสัยอะไรก็ถามได้เช่นกันครับ