Gleam.io : วิธีการรับเกมฟรี

Gleam.io

Gleam.io (Gleam.io) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ แต่หลายๆคน อาจจะรู้จักเว็บไซต์นี้จากการที่หลายๆเว็บไซต์ได้นำไปใช้การจัดกิจกรรมแจกเกม หรือคูปองต่างๆ หากใครที่สนใจก็สามารถไปทดลองใช้กันได้

Gleam.io-01

หลักการทำงานเบื้องต้นของ Gleam.io คือ การทำการแลกเปลี่ยนแบบมีเงื่อนไข โดยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องจ่ายนั้น ไม่ใช่เงิน แต่เป็นการทำตามเงื่อนไขที่ผู้จัดเป็นคนตั้งไว้

Gleam.io-02

ซึ่งในหน้ากิจกรรมนั้นเราสามารถดูรายละเอียดได้ว่า เราต้องทำเงื่อนไขอะไรบ้าง และเราสามารถเริ่มทำเงื่อนไขนั้นๆได้โดยคลิกที่ ?

สำหรับการแจกเกมบน Gleam.io จะมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ที่ผู้จัดนิยมใช้กัน ก็คือ

Gleam.io-03

แบบแรกเกี่ยวข้องกับ Steam ซึ่งเราต้องทำการ Sign in ด้วยไอดี Steam ของเรา เราถึงจะสามารถใช้งานข้อนี้ได้

การ Sign in นี้ มีความปลอดภัย 100% เพราะใช้ระบบ Steam OpenID ซึ่งเป็นของ Steam เอง

Gleam.io-04

สำหรับเงื่อนไขเกี่ยวกับ Steam ก็คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มที่กำหนด เมื่อเราเข้าร่วมกลุ่มแล้ว ให้เรากลับมาคลิกที่ Continue จากนั้นระบบจะตรวจสอบว่าเราอยู่ในกลุ่มนั้นหรือไม่

กรณีที่เราเข้ากลุ่มแล้ว แต่ระบบไม่สามารถตรวจสอบได้หรือมีข้อความแจ้งเตือนอยู่ ให้เรา Refresh หน้าเว็บใหม่อีกครั้ง

Gleam.io-05

แบบที่ 2 คือ Twitter ซึ่งเป็นอีกประเภทที่นิยมใช้งาน ซึ่งเราจะต้อง Login ด้วยไอดี Twitter และอนุญาตให้ใช้งานแอฟริแคชั่นของ Gleam.io บน Twitter ด้วย โดยเงื่อนไขที่จะให้ทำก็จะมี Follow Twitter ที่กำหนด และ Tweet ข้อความที่กำหนดบน Twitter ของเรา

Gleam.io-06

แบบสุดท้ายคือ การเข้าเว็บไซต์ที่กำหนด ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีคำอธิบายให้เราทำมากมายการเข้าชมเว็บไซต์ แต่จริงๆแล้วแค่เราเข้าเว็บไซต์ ก็ถือว่าผ่านเงื่อนไขแล้ว

Gleam.io-07

Gleam.io-08

เมื่อเราคลิกเข้าเว็บไซต์แล้ว แค่คลิก Continue ก็จะผ่านเงื่อนไขทันที

Gleam.io-09

และเมื่อเราทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนดแล้ว เราก็จะได้รับของรางวัลนั้นๆ ในทันที

Gleam.io-10

แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ การจัดกิจกรรมแจกเกมบน Gleam.io นั้นมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทที่ได้รับของรางวัลแน่นอน ซึ่งจะไม่มี Entry เหมือนกับในรูปนี้ ซึ่งการแจกแบบนี้ เป็นการแจกแบบ ชิงรางวัล (Competition) ซึ่งจะสุ่มแจกของรางวัลจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด ซึ่งการแจกแบบนี้โดยทั่วไปจะแจกจำนวนไม่มากนัก

อย่างตัวอย่างในรูป แจก Stardew Valley แต่แค่เพียง 1 copy เท่านั้น ในขณะที่จำนวน Entry ปัจจุบันก็มากถึง 19838 แล้ว ซึ่งโอกาสที่เราจะชนะนั้น มีน้อยมากๆจริงๆ

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply