Owlboy : ตัวอย่างเกม (Trailer)

owlboy-trailer

รวมคลิป ตัวอย่างเกม (Trailer) ของเกม Owlboy

ตัวอย่างเกมที่คุณได้รับชมนี้ เป็นคลิปตัวอย่างเกมอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลิตโดย ทีมพัฒนาเกม (Developer) หรือ ผู้จัดหน่ายเกม

Leave a Reply