tgg-category

วิธีการเพิ่มเพื่อนบน Games for Windows Live

June 14, 2015 Gametoon 0

สำหรับเกมที่ใช้งาน Games for Windows Live ในการเล่นแบบ Multiplayer หรือ Co-op จะใช้รายชื่อเพื่อนบน Games for Windows Live เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีเพื่อนอยู่ในรายชื่อของ […]

ARK-Survival-Evolved

ARK: Survival Evolved : วิธีเล่นแบบ Low Memory สำหรับเครื่องสเปคต่ำ

June 13, 2015 Gametoon 12

สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกม ARK: Survival Evolved เนื่่องจากเครื่องที่ใช้งานอยู่นั้น มีสเปคต่ำ ทำให้เล่นไม่ได้ หรือโหลดช้าบ้าง สามารถเล่นเกมได้ลื่นมากขึ้นครับ วิธีเล่นแบบ Low Memory สำหรับเครื่องสเปคต่ำ สามารถใช้กับเกม ARK: […]

tgg-category
tgg-category

Games for Windows Live บน Steam

June 13, 2015 Gametoon 0

สำหรับเกมหลายๆเกมที่ใช้งาน Games for Windows Live ถึงแม้ว่าจะอยู่บน Steam แล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องใช้ Games for Windows Live เช่นกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลายๆเกมนั้นจะถูกนำอัพเดตเพื่อย้ายระบบจาก […]

tgg-category

วิธีการขอคืนเงินบน Steam

June 12, 2015 Gametoon 2

สำหรับคนที่ซื้อเกมมาแล้ว เกมไม่ถูกใจ หรือเล่นไม่ได้ แล้วต้องการขอเงินคืน (Refund) จาก Steam นั้น เราสามารถทำได้หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Steam กำหนด เงื่อนไขการขอคืนเงิน ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันที่ซื้อ […]

DRAGON-BALL-XENOVERSE
ARK-Survival-Evolved

ARK: Survival Evolved : สูตรโกงเกม (Cheats)

June 7, 2015 Gametoon 7

สำหรับสูตรโกงเกม (Cheats) ของเกม ARK: Survival Evolved มีดังนี้ แต่ก่อนหน้านี้ ให้เราตรวจสอบปุ่มสำหรับใช้เปิดหน้าต่าง Console ก่อน ซึ่งค่าเริ่มต้นก็คือปุ่ม Tab โดยวิธีการใช้งานนั้น เพียงแค่เปิดหน้าต่าง […]

ARK-Survival-Evolved

ARK: Survival Evolved : วิธีการจับไดโนเสาร์ (Taming)

June 7, 2015 Gametoon 13

วิธีการจับไดโนเสาร์ (Taming) ในเกม ARK: Survival Evolved จริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยครับ แต่เราอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการจับที่สำคัญต่างๆให้พร้อมก่อนการจับไดโนเสาร์ รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เนื่องจาก วิธีการจับไดโนเสาร์ นั้นค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะ เราจึงแบ่งบทความออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน โดยในบทความนี้ […]

Warframe

Black Seed Scourge

June 5, 2015 Gametoon 0

Black Seed Scourge นั้น เป็นอีเว้นพิเศษแบบจำกัดเวลาของเกม Warframe โดยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 10 มิถุนายน เวลา 2 p.m. EDT. สำหรับของรางวัลของกิจกรรมนี้ก็คือ รางวัล […]

1 117 118 119 120 121 135