ARK: Survival Evolved : Patch 260.0

ark-survival-evolved-patch-256-0

รายละเอียดการอัพเดต Patch 260.0 ของเกม ARK: Survival Evolved ฉบับแปลไทย (1 กรกฎาคม 2017)

รายละเอียดอัพเดต

 • โมเดลใหม่ของ Sabertooth : Sabertooth จะเก็บ Hide และ Pelt ได้เพิ่มมากขึ้น และลดความเสียหายจากการตกกระแทกพื้นลง
 • ไอเทมใหม่ : Tek Trough ขับเคลื่อนการทำงานได้จาก Tek Generator โดยสามารถใช้กักเก็บอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น
 • การตั้งค่าใหม่ : ?bAllowPlatformSaddleMultiFloors=true (Game.ini) ทำให้ใช้ Platform Floor ได้หลายอัน
 • การตั้งค่าใหม่ : SupplyCrateLootQualityMultiplier และ FishingLootQualityMultiplier (1 ถึง 5)
 • การตั้งค่าใหม่ : ?bAllowUnlimitedRespecs=true ทำให้สามารถรีเซตสกิลได้ไม่จำกัดครั้ง
 • การตั้งค่าใหม่ : ?PreventSpawnAnimations=true ปิดฉากตอนเกิด
 • CraftingSkillBonusMultiplier สามารถใช้ผ่านหน้าตั้งค่าได้แล้ว
 • เมื่อเข้าเกมโดยใช้ -nomansky ท้องฟ้าจะดูเหมือน Truesky มากขึ้น
 • เพิ่มคำอธิบายไปยังหน้าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
 • เป้าเล็ง (Crosshairs) , TPV Camera และ PVP Gamma จะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าตั้งต้นของเซิร์ฟเวอร์
 • วัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างจะถูกจัดเรียงตามตัวอักษร
 • เผ่า (Tribes) จะถูกสร้างอัตโนมัติในโหมด Singleplayer
 • การวางโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆจะมีตัวบ่งบอกเป็นสีสันที่เปลี่ยนแปลงไป
 • เพิ่มภาพเคลื่อนไหวการร่อนของ Argentavis และ Pteranodon
 • ปรับปรุงการเรียก บอส (Boss) ให้ใช้ Artifacts เฉพาะ ในการเรียก บอส แต่ละตัว
 • เพิ่มไอเทมใหม่ของ Apex (Giga Heart, Basilo Blubber, Spino Sail, Yuty Lungs, Allo Brain, Therizino Claws, Thylaleo Hook-Claw, Megalania Toxin, Sarco Skin, Titanoboa Venom).
 • สูตรของ Kibble สำหรับ Kibble ทุกชนิดถูกเพิ่มลงในตารางไอเทมจากไดโนเสาร์ป่า
 • เปลี่ยน Artifact crates เป็น Artifact mesh ที่ถูกต้อง
 • Quetzal จะมีขนาดพอดีกับ Giant hatchframes
 • Ankylo สามารถเก็บ เบอร์รี่ (Berries) โดยการ คลิกเม้าส์ขวา แทนการ คลิกเม้าส์ซ้าย
 • เพิ่มความยากบริเวณจุดเกิดของแผนที่ The Center
 • เพิ่ม ไอคอน สัตว์เลี้ยง/สัตว์ป่า ใน Explorer Notes
 • Rex capsule จะมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของมัน
 • เพิ่มภาพเคลื่อนไหวที่หายของสิ่งมีชีวิตเก่าบางชนิด
 • เพิ่มภาพเคลื่อนไหวของการว่ายน้ำที่หายไปของสิ่งมีชีวิต
 • สัตว์บกทุกชนิดจะสามารถโจมตีในน้ำได้
 • สัตว์บกทุกชนิดจะมีเสียงเวลาเดินในน้ำ และว่ายน้ำ
 • สัตว์บกทุกชนิดจะมีเสียงเวลาตกลงสู่พื้น
 • เพิ่มเสียงการกินอาหารที่หายไปของสิ่งมีชีวิต
 • เพลงต่อสู้เฉพาะของภูมิประเทศนั้นจะเล่นอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นเริ่มต่อสู้
 • เพิ่มภาพเคลื่อนไหวใหม่ของ FPV สำหรับการไต่บันได
 • Tek Cave door จะเปิดนานขึ้นในโหมด Singleplayer
 • Obelisk จะมีเสียงรอบข้าง
 • ลดระยะการเข้าโจมตีของ Manta ป่าลง
 • เพิ่มจำนวนการเกิดของ Eurypterid ขึ้นอีก 50%
 • เพิ่มเลเวลของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถ้ำ
 • ปรับปรุง VFX ของอนุภาคฝน
 • ลดปริมาณ Element ที่ใช้ในการใช้งาน Tek Generator
 • การใช้ Tek Teleporter จะไม่ใช้ Element แล้ว
 • สัตว์ที่ถูกเลี้ยงจะแสดงว่าถูกเลี้ยงโดยใคร ในหน้าอธิบาย
 • แก้ไขระบบ Corpse Locator ไม่แสดงกระเป๋าของผู้เล่น
 • แก้ไขระบบ Corpse Locator ที่เสาแสงปิดมุม
 • แก้ไขระบบ Corpse Locator ที่เสาแสงทำงานอย่างไม่ถูกต้องใต้น้ำ
 • แก้ไข LODs ของสิ่งมีชีวิตหลายๆตัวให้ดูดีขึ้นเมื่ออยู่ในระยะ
 • แก้ที่กำบังที่ย้ายไปมาได้ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง สิ่งมีชีวิตสามารถย้ายในเชิงเรขาคณิต แทนที่จะเลื่อนออกไป
 • แก้ไขช่องโหว่ที่ทำให้ Tusoteuthis สามารถทะลุพื้นดินได้
 • แก้ไขปัญหาเมื่อผู้เล่นเปิดหน้าต่างไอเทมในขณะที่ลงจากสัตวขี่ ไม่ได้ลบฟังก์ชันการทำงานนี้สำหรับประตู!
 • แก้ไขปัญหาเมื่อ Doedicurus เปิด Wander และปิดการเก็บเกี่ยว แล้วทำให้มันเผาผลาญพลังกายและอาหารของมัน
 • แก้ไข Argentavis ไม่สามารถยก Titanoboa และ Arthropleura
 • แก้ไข Ichthyosaur ที่เป็นสัตว์เลี้ยงว่ายเป็นวงกลมในระหว่างต่อสู้ หรือรอบๆศพ
 • แก้ไขปัญหาเมื่อ Manta ที่เป็นสัตว์เลี้ยงว่ายไปในทิศทางเดียวในระหว่างต่อสู้
 • แก้ไขปัญหาเมื่อสัตว์เลี้ยงและผู้เล่นรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน และติดอยู่ในบอล เมื่อวาปไป Boss Arenas
 • แก้ไขปัญหาที่ Electrophorus สามารถผลักผู้เล่นออกจากน้ำ
 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้สิ่งปลูกสร้างบน Platform saddles สามารถวางได้ที่มุมแปลกๆ
 • แก้ไขปัญหาที่ถุงมือบางอันบดบัง แผนที่ขนาดย่อ (Mini-map) ของผู้เล่น
 • แก้ไขบริเวณบนแผนที่ที่ผู้เล่นสามารถยืนได้ใต้น้ำ แต่กลับไม่มีน้ำอยู่
 • แก้ไขปัญหาที่จำนวน Mesh ของ Quetzal ลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • แก้ไขช่องโหว่ที่ทำให้แบกน้ำหนักได้ไม่จำกัด
 • แก้ไขไม่ให้ Alpha Tuso ผลักผู้เล่นตกจากสัตว์ขี่ เมื่อถูกโจมตี
 • แก้ไขปัญหาเมื่อสัตว์ขี่ถูกจับโดย Tusoteuthis และ Tusoteuthis ผลักเข้าไปใน Mesh แล้วทำให้ สัตว์ขี่เข้าไปในตัวของ Tusoteuthis แล้วทำให้ตัวค้าง
 • แก้ไขปัญหาที่ Tusoteuthis แสดงยังทำการโจมตีอยู่ ถึงแม้ผู้เล่นจะหนีไปแล้ว
 • แก้ไขปัญหาของ Explorer Notes ถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาที่ Megalosaurus ไม่ส่งผู้โดยสารลงอย่างถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาเมื่อท่อไม่ได้รับผลจาก Greenhouse
 • แก้ไขปัญหาไม่มี Supply drops ใน Primitive Plus
 • แก้ไขปัญหาที่ Coal ที่ไม่ถูกต้องสามารถเก็บเกี่ยวได้ใน Primitive Plus
 • แก้ไขการสะกดคำของ Hesperornis Egg
 • แก้ไขปัญหาที่เหมืองใต้น้ำจะระเบิด เมื่อถูกทำลาย
 • แก้ไข Engramไม่แสดงตามลําดับที่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาที่สัตว์เลี้ยงจะไม่โจมตี Trilobites
 • แก้ไขปัญหาที่ Rex, Titanosaur และ Titanoboa จะไม่ว่ายน้ำที่ผิวน้ำ
 • แก้ไขปัญหาที่ถุงมือถูกบิดเบี้ยวขณะที่ขี่สัตว์เลี้ยง
 • แก้ไขปัญหาภาพเคลื่อนไหวที่กระตุกของสิ่งมีชีวิตดั้งเดิม
 • แก้ไข LOD ของหลายๆแผนที่ให้ดูดีขึ้นในระยะที่ต่ำ
 • เพิ่มไอคอนอานของ Procoptodon ที่ถูกต้อง
 • เพิ่มไอคอนอานของ Basilo ที่ถูกต้อง
 • ป้องกันไม่ให้มีการสร้างหลายชั้นที่ใต้ เรือ (Rafts) และ Platform saddles
 • Slingshot ลดแรงกระแทกลงได้ 25% ต่อการโจมตี 1 ครั้ง
 • ปริมาณการกระแทกหอกเพิ่มขึ้น 20%
 • ลดการเก็บเกี่ยวของ Pelt และ Hide ของ Direwolf (ดีกว่าสัตว์กินเนื้ออื่น ๆ ถึง 15% ยกเว้น Sabertooth)
 • เพิ่มความเร็วในการเจริญเติบโตของพืชและ Beer Barrel ใน Singleplayer เมื่อใช้ Singleplayer Settings
 • เพิ่มอัตราในการใช้ของ Oil และ Element เป็น 2 เท่า ใน Singleplayer เท่านั้น บน Gas generator และ Tek generator
 • ปริมาณที่ใช้ของ Gasoline ใน Singleplayer ถูกเพิ่มเป็น 6 Oil และ 5 Hide สำหรับ 5 Gasoline
 • เวลาในการเกิดของ Artifact ถูกตั้งเป็น 30 นาที ใน Singleplayer
 • อนุญาตให้ Trophy Wall-Mount และฐานสามารถทาสีได้
 • แก้ไขสัตว์ปีกบริโภคอาหารมากขึ้นโดยตั้งใจ
 • คุณสามารถตกปลาขณะอยู่บน Pelagornis
 • แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ที่ทำให้ไดโนเสาร์สามารถได้รับและสร้างความเสียหายทะลุกำแพงได้

รายละเอียดการอัพเดตเวอร์ชั่นต้นฉบับ : -Patch Notes- Current (v256.0) & Upcoming

Gametoon

นักเขียน + นักเล่นเกม + โปรแกรมเมอร์! อยากได้ไกด์เกมอะไรขอมา เราจัดให้!
มีคำถามสงสัย ถามมาเลย

Facebook : Kitti Upalakul
Steam : gametoon / Battle.net : Gametoon#1447 / Guild Wars 2 : Gametoon.6095

Leave a Reply