BattlEye : ระบบกันการโกงเกม

BattlEye เป็นหนึ่งในระบบกันการโกงเกมที่ใช้กันอยู่ในหลายๆเกม ตัวอย่างเช่น DayZ , H1Z1 หรือแม้แต้ ARK: Survival Evolved เป็นต้น สำหรับบางเกมจะบังคับใช้งาน BattlEye อย่าง เช่น H1Z1 หากระบบไม่สามารถรัน BattlEye ได้ ก็จะไม่สามารถเล่นได้

Read more

ARK: Survival Evolved : BattlEye Anti-Cheat

BattlEye เป็นระบบกันการโกงเกมในเกม ARK: Survival Evolved ซึ่งถูกนำมาใช้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2016 โดยผู้เล่นทุกคนที่จะเล่น ARK: Survival Evolved จะต้อยอมรับการใช้งาน BattlEye และยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน BattlEye ระบบ BattlEye จะถูกติดตั้งลงบนเครื่องของเรา

Read more