ตัวละคร | ThaiGameGuide

7 Days to Die : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน 7 Days to Die นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู Options และเลือกไปที่ Controls ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้วบางส่วน ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน และบางส่วนที่ยังไม่มีการตั้งค่าเราก็สามารถตั้งค่าเพิ่มได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด

Read more

The Lost Mythologies : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน The Lost Mythologies นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S D เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ คลิกเม้าส์ซ้าย ใช้การโจมตีแบบธรรมดา คลิกเม้าส์ขวา

Read more

Fallout Shelter : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Fallout Shelter นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู SETTINGS จากนั้นให้เราไปที่ HOTKEYS ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด Esc เปิดหน้าต่างตั้งค่า /

Read more

Chivalry: Medieval Warfare : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Chivalry: Medieval Warfare นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู Settings จากนั้นให้เราไปที่ Keybinds ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A

Read more

RUNNING WITH RIFLES : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน RUNNING WITH RIFLES นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆได้ โดยเข้าไปที่ OPTIONS และเลือกไปที่ CONTROLS CONFIG สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A

Read more

Alien Swarm : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Alien Swarm นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู OPTIONS จากนั้นไปที่ Keyboard/Mouse ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S

Read more

Left 4 Dead : ตัวละคร (Characters)

ตัวละคร (Characters) ในเกม Left 4 Dead เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความแตกต่าง ทำให้การเล่นดูมีความหลากหลายมากขึ้น ตัวละคร รายละเอียด / เรื่องราวของตัวละคร Bill รายละเอียด / เรื่องราวของ Bill Francis รายละเอียด / เรื่องราวของ

Read more

Left 4 Dead : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Left 4 Dead นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถตั้งค่าได้ โดยให้เราเข้าไปที่ OPTIONS จากนั้นเลือกไปที่ Keyboard/Mouse และ EDIT KEYS/BUTTONS สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด

Read more

Finding Bigfoot : แนวทาง วิธีเล่นเบื้องต้น

สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเล่น Finding Bigfoot แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองอ่านบทความนี้ดูครับ บทเรียนที่ 1 : เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับคนที่จะเล่นก็ควรตรวจสเปคของเครื่องก่อนเสมอ และเตรียมพื้นที่ไว้ให้เพียงพอ ความต้องการของระบบ (System Requirement) วิธีการซื้อเกม และแหล่งซื้อเกม วิธีการดาวน์โหลดเกม บทเรียนที่ 2 :

Read more

Finding Bigfoot : ตัวละคร (Characters)

ตัวละคร (Characters) ในเกม Finding Bigfoot เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความแตกต่าง ทำให้การเล่นดูมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเราสามารถเลือก ตัวละคร ที่เราต้องการได้ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกม ถึงแม้ว่าตัวละครจะมีอยู่หลากหลาย แต่การเลือกตัวละครก็ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นเกม

Read more