ตัวละคร | ThaiGameGuide

Citadel: Forged with Fire : ปุ่มควบคุม (Controls)

ปุ่มควบคุม (Controls) ต่างๆใน Citadel: Forged with Fire นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของปุ่มต่างๆแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู Options จากนั้นเลือกไปที่ Key Bindings ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม

Read more

Synergy : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Half-Life 2 นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู OPTIONS จากนั้นเลือกไปที่ Keyboard ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S

Read more

Half-Life 2 : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Half-Life 2 นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู OPTIONS จากนั้นเลือกไปที่ Keyboard ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S

Read more

Earthfall : ตัวละคร (Characters)

สำหรับในเกม Earthfall นั้น เราจะสามารถเลือกเล่น ตัวละคร (Characters) ได้จากหลากหลายตัวละคร ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความแตกต่าง และทำให้การเล่นดูมีความหลากหลายมากขึ้น แต่การเลือกตัวละครก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นเกมแต่อย่างใด โดยเราสามารถเลือก ตัวละคร ที่เราต้องการจะเล่นได้ จาก 4 ตัวละคร ก็คือ Roy , Danny ,

Read more

Earthfall : ปุ่มควบคุม (Controls)

ปุ่มควบคุม (Controls) ต่างๆใน Earthfall นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของปุ่มต่างๆแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู OPTIONS จากนั้นเลือกไปที่ CONTROLS ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S

Read more

Yet Another Zombie Defense : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Yet Another Zombie Defense นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู OPTIONS จากนั้นเลือกไปที่ CONTROLS SET ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด

Read more

Outbreak: The New Nightmare : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Outbreak: The New Nightmare นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู Options จากนั้นเลือกไปที่ Controls ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W

Read more

SQUIDS FROM SPACE : ปุ่มควบคุม (Control)

ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน SQUIDS FROM SPACE นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของปุ่มต่างๆแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู Options จากนั้นเลือกไปที่ Configure Controls ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด

Read more

Colony Survival : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Colony Survival นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู GAMEPLAY ในส่วนของ Key mapping ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด คลิกเม้าส์ซ้าย ใช้งานหลัก

Read more

No More Room in Hell : ตัวละคร (Characters)

ตัวละคร (Characters) ในเกม No More Room in Hell เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความแตกต่าง ทำให้การเล่นดูมีความหลากหลายมากขึ้น แต่ไม่ได้มีผลต่อการเล่นเกมแต่อย่างใด โดยเราสามารถเลือก ตัวละคร ที่เราต้องการจะเล่นได้จากเมนู CHARACTER SELECT ตัวละคร Bateman (ข้อมูลเพิ่มเติม) Hunter (ข้อมูลเพิ่มเติม)

Read more