ทีมพัฒนาเกม | ThaiGameGuide

Codename CURE : ช่องทางติดต่อทีมงาน (Support)

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Codename CURE สามารถติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมงานได้ ตามช่องทางเหล่านี้ ติดต่อโดยตรงผ่านทางอีเมล์ Hoobalugalar_X : hoobx@codenamecure.com ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของเกมนี้บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : Codename CURE General Discussions :: Steam

Read more

ASTRONEER : ช่องทางติดต่อทีมงาน (Support)

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม ASTRONEER สามารถติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมงานได้ ตามช่องทางเหล่านี้ ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของทีมพัฒนาเกมโดยตรง สอบถามเรื่องทั่วไป : Astroneer General Discussion – System Era ขอความช่วยเหลือ : Astroneer Help – System

Read more

Pokémon GO : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Pokémon GO สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของ Niantic สำหรับบางปัญหาที่คนถามเข้ามาเยอะ ก็จะมีรายละเอียดอยู่ในหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งเราสามารถศึกษาและแก้ไขได้เอง : Pokémon GO Support – Niantic แต่สำหรับคนที่ต้องการติดต่อทีมงานจริงๆ ก็สามารถติดต่อด้วยการส่ง Submit a request

Read more

Hide & Hold Out – H2o : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Hide & Hold Out – H2o สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของ Hide & Hold Out – H2o บน Steam

Read more

Stardew Valley : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Stardew Valley สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของ Stardew Valley บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : Stardew Valley General Discussions :: Steam

Read more

Trove : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Trove สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของ Trove บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : Trove General Discussions :: Steam Community สอบถามเรื่องทั่วไป :

Read more

Scrap Mechanic : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Scrap Mechanic สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของ Scrap Mechanic บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : Scrap Mechanic General Discussions :: Steam

Read more

Creativerse : ช่องทางติดต่อทีมงาน (Support)

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Creativerse สามารถติดต่อ เพื่อขอความช่วยเหลือจากทีมงานได้ ตามช่องทางเหล่านี้ ติดต่อโดยตรงผ่านทางอีเมล์ Support : support@playfulcorp.com Contact Us : contactus@playfulcorp.com ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของเกมนี้บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : Creativerse General Discussions

Read more

Portal Knights : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม Portal Knights สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของ Portal Knights บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : Portal Knights General Discussions :: Steam

Read more

ARK: Survival Evolved : ช่องทางติดต่อ Support

สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเกม ARK: Survival Evolved สามารถขอความช่วยเหลือไปยังทีมพัฒนาเกมได้ ตามช่องทางนี้ การติดต่อสอบถาม ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ติดต่อผ่านทางเว็บบอร์ดของ ARK: Survival Evolved บน Steam สอบถามเรื่องทั่วไป : ARK: Survival Evolved General

Read more