ปุ่ม | ThaiGameGuide

RUNNING WITH RIFLES : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน RUNNING WITH RIFLES นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆได้ โดยเข้าไปที่ OPTIONS และเลือกไปที่ CONTROLS CONFIG สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A

Read more

Alien Swarm : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Alien Swarm นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่าได้ที่เมนู OPTIONS จากนั้นไปที่ Keyboard/Mouse ซึ่งจะมีค่าตั้งต้นกำหนดให้อยู่แล้ว ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกัน สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S

Read more

Left 4 Dead : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Left 4 Dead นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถตั้งค่าได้ โดยให้เราเข้าไปที่ OPTIONS จากนั้นเลือกไปที่ Keyboard/Mouse และ EDIT KEYS/BUTTONS สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด

Read more

Finding Bigfoot : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Finding Bigfoot นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดของปุ่มต่างๆได้จากเมนู Controls ภายในเกม สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด 1 เปลี่ยนไปใช้มือเปล่า 2 เลือกใช้ ปืนไรเฟิล (Rifle)

Read more

Vanguards : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Vanguards นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด คลิกเม้าส์ซ้าย ส่งต่อ คลิกเม้าส์ขวา เคลื่อนที่ตัวละคร Q กดใช้สกิลที่ 1 W กดใช้สกิลที่ 2

Read more

Pixel Privateers : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Pixel Privateers นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม   เราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ KEY BINDS ได้เช่นกัน สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A

Read more

NightZ : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน NightZ นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม เราสามารถดูรายละเอียดการควบคุมของเกมได้จากเมนู Control สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S D เคลื่อนที่ตัวละครไปในทิศทางต่างๆ Shift วิ่ง Space

Read more

We Need to Go Deeper : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน We Need to Go Deeper นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม สำหรับเกมนี้ เราไม่สามารถตั้งปุ่มควบคุมได้ แต่เราสามารถศึกษาการควบคุมได้จากเมนู HOW TO โดยนอกจากจะสอนการควบคุมเบื้องต้นของเกมแล้ว ยังสอนวิธีเล่นเกมอีกด้วย สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม

Read more

The Wild Eight : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน The Wild Eight นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม เราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ CONTROLS ได้เช่นกัน สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S

Read more

Path of Exile : ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Path of Exile นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ Input สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด 1-5 กดใช้ ขวดยา (Flask)

Read more