pixel-privateers

Pixel Privateers : ปุ่มควบคุม (Control)

February 24, 2017 spiritofall 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Pixel Privateers นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม   เราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ KEY BINDS ได้เช่นกัน […]

nightz

NightZ : แนวทาง วิธีเล่นเบื้องต้น

February 22, 2017 Gametoon 0

สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเล่น NightZ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองอ่านบทความนี้ดูครับ บทเรียนที่ 1 : เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับคนที่จะเล่นก็ควรตรวจสเปคของเครื่องก่อนเสมอ และเตรียมพื้นที่ไว้ให้เพียงพอ ความต้องการของระบบ (System Requirement) วิธีการซื้อเกม และแหล่งซื้อเกม […]

nightz

NightZ : ปุ่มควบคุม (Control)

February 21, 2017 Gametoon 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน NightZ นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม เราสามารถดูรายละเอียดการควบคุมของเกมได้จากเมนู Control สำหรับรายละเอียดของปุ่มควบคุมต่างๆในเกมนั้นมีดังนี้ ปุ่ม รายละเอียด W A S […]

we-need-to-go-deeper

We Need to Go Deeper : แนวทาง วิธีเล่นเบื้องต้น

February 17, 2017 Gametoon 0

สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเล่น We Need to Go Deeper แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองอ่านบทความนี้ดูครับ บทเรียนที่ 1 : เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับคนที่จะเล่นก็ควรตรวจสเปคของเครื่องก่อนเสมอ และเตรียมพื้นที่ไว้ให้เพียงพอ ความต้องการของระบบ […]

we-need-to-go-deeper

We Need to Go Deeper : ปุ่มควบคุม (Control)

February 14, 2017 Gametoon 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน We Need to Go Deeper นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม สำหรับเกมนี้ เราไม่สามารถตั้งปุ่มควบคุมได้ แต่เราสามารถศึกษาการควบคุมได้จากเมนู HOW […]

the-wild-eight

The Wild Eight : ปุ่มควบคุม (Control)

February 13, 2017 Gametoon 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน The Wild Eight นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม เราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ CONTROLS ได้เช่นกัน สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ […]

mobius-final-fantasy

MOBIUS FINAL FANTASY : แนวทาง วิธีเล่นเบื้องต้น

February 8, 2017 Gametoon 0

สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเล่น MOBIUS FINAL FANTASY แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองอ่านบทความนี้ดูครับ บทเรียนที่ 1 : เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับคนที่จะเล่นก็ควรตรวจสเปคของเครื่องก่อนเสมอ และเตรียมพื้นที่ไว้ให้เพียงพอ ความต้องการของระบบ (System Requirement) […]

path-of-exile

Path of Exile : ปุ่มควบคุม (Control)

January 7, 2017 Gametoon 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน Path of Exile นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ Input สำหรับการตั้งค่าตั้งต้นของปุ่มควบคุมมีรายละเอียดดังนี้ ปุ่ม […]

astroneer

ASTRONEER : ปุ่มควบคุม (Control)

December 18, 2016 Gametoon 0

สำหรับ ปุ่มควบคุม (Control) ต่างๆใน ASTRONEER นั้น เป็นอย่างแรกที่เราควรศึกษาก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกม โดยเราสามารถดูรายละเอียดการควบคุมสำคัญๆในเกม ได้จากเมนู CONTROLS และเราสามารถตั้งปุ่มต่างๆได้จากเมนู OPTIONS ในส่วนของ CONTROLS ได้เช่นกัน […]

Codename-CURE

Codename CURE : แนวทาง วิธีเล่นเบื้องต้น

December 13, 2016 Gametoon 0

สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะเล่น Codename CURE แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองอ่านบทความนี้ดูครับ บทเรียนที่ 1 : เตรียมตัวให้พร้อม สำหรับคนที่จะเล่นก็ควรตรวจสเปคของเครื่องก่อนเสมอ และเตรียมพื้นที่ไว้ให้เพียงพอ ความต้องการของระบบ (System Requirement) วิธีการดาวน์โหลดเกม […]

1 2 3 6