The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer.

สำหรับคนที่เปิดโปรแกรมต่างๆ หรือเข้าเล่นเกมแล้วพบเจอกับปัญหา The program can’t start because api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer. แล้วยังหาทางแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ ลองอ่านบทความนี้ดูครับ ลักษณะของปัญหาและอาการ เมื่อเราเข้าโปรแกรมหรือเกมที่เราต้องการใช้งานแล้ว กลับมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาทันที สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น? สมมติฐานที่

Read more