ASTRONEER : โรงพิมพ์ (Printer)

โรงพิมพ์ (Printer) เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างของเกม ASTRONEER ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือ ใช้สำหรับสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลำพังแค่ตัวละครของเราไม่สามารถสร้างเองได้ เริ่มแรกที่เราต้องทำก่อน ก็คือ การสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ที่ชื่อว่า Printer ซะก่อน จากนั้นเมื่อเราสร้างเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมเติมพลังงานให้เรียบร้อยด้วย สำหรับคนที่ยังสร้างไม่เป็น สามารถศึกษาได้จากที่นี่ : วิธีสร้างสิ่งปลูกสร้าง (Modules) โดยอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถสร้างได้นั้น มีดังนี้

Read more

ASTRONEER : วิธีสร้างสิ่งปลูกสร้าง (Modules)

สำหรับคนที่เล่นเกม ASTRONEER แต่เป็นมือใหม่ ยังไม่รู้วิธีการ สิ่งปลูกสร้าง ต่างๆภายในเกม หรือที่ในเกมเรียกว่า โมดูล (Modules) สามารถทำได้ดังนี้เลยครับ โดยเราสามารถสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ต่างๆได้จาก ยานหลัก ของเรา สังเกตว่าจะมีข้อความ Extend ขึ้นมา ซึ่งนี่แหละคือ จุดสำหรับสร้าง สิ่งปลูกสร้าง

Read more