สเปคขั้นแนะนำ | ThaiGameGuide

Half-Life 2 : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Half-Life 2 นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows XP / Windows Vista

Read more

Yet Another Zombie Defense : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Yet Another Zombie Defense นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows XP /

Read more

Secret World Legends : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Secret World Legends นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows XP (SP 1)

Read more

Outbreak: The New Nightmare : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Outbreak: The New Nightmare นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows 7 /

Read more

Craft The World : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Craft The World นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows XP ขึ้นไป Processor:

Read more

SQUIDS FROM SPACE : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม SQUIDS FROM SPACE นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows 7 SP1 /

Read more

Colony Survival : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Colony Survival นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows Vista / Windows 7

Read more

H1Z1: King of the Kill : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม H1Z1: King of the Kill นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows 7

Read more

Zombie Panic! Source : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Zombie Panic! Source นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows Vista / Windows

Read more

Kreedz Climbing : ความต้องการของระบบ (System Requirement)

สำหรับ ความต้องการของระบบ (System Requirement) ของเกม Kreedz Climbing นั้น มีดังนี้ครับ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) บน Windows OS: Windows Vista Processor: 2 GHz

Read more