The Forest : สเปคเครื่องที่ใช้เปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

สำหรับคนที่ต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server ของเกม The Forest ควรจะเช็คสเปคให้มั่นใจ ก่อนที่เราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม เพราะถ้าหากเราไม่ได้เช็คสเปคของเครื่องที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อาจจะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกิดความผิดปกติได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ก็อาจจะไม่สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ได้เลย 1 เซิร์ฟเวอร์ สามารถรองรับผู้เล่นได้มากกว่า 4 คนขึ้นไป ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณทรัพยากรที่ใช้ ก็คือ จำนวนผู้เล่นบนเซิร์ฟเวอร์

Read more

Codename CURE : สเปคเครื่องที่ใช้เปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

สำหรับคนที่ต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server ของเกม Codename CURE ควรจะเช็คสเปคให้มั่นใจ ก่อนที่เราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เกม เพราะถ้าหากเราไม่ได้เช็คสเปคของเครื่องที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อาจจะทำให้การทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกิดความผิดปกติได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ก็อาจจะไม่สามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมนี้ได้เลย 1 เซิร์ฟเวอร์ สามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุด 6 คน และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณทรัพยากรที่ใช้ ก็คือ แผนที่และจำนวนผู้เล่นบนเซิร์ฟเวอร์

Read more

King Arthur’s Gold : สเปคสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

สำหรับคนที่ต้องการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server ของเกม King Arthur’s Gold คุณต้องใช้เครื่องที่มีสเปคดังนี้ ความต้องการขั้นต่ำ (Minimum specifications) OS: Windows / Linux / Mac Processor: 1 core

Read more