Onmyoji : ภูติมายา (Hakamori)

ภูติมายา (Hakamori) เป็น 1 ในเซต มิตามะ (Mitama) ของเกม Onmyoji ซึ่งสวมใส่สำหรับเน้น คริติคอล ความสามารถพิเศษของเซต เมื่อใส่ครบ 2 ชิ้น : คริติคอล 15% เมื่อใส่ครบ 4

Read more