อาชีพ | ThaiGameGuide

Paladins : Ying

Ying เป็นหนึ่งใน ตัวละคร (Champions) ในเกม Paladins ข้อมูลของคลาส รายละเอียด บทบาท (Role) Support ระยะการต่อสู้ (Range) ระยะไกล (Ranged) ปุ่มควบคุม รายละเอียด คลิกเม้าส์ซ้าย ILLUSORY MIRROR

Read more

Trove : Chloromancer

Chloromancer เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส Mysterious spellcasters from beyond the plains, Chloromancers’ basic attacks heals allies, damage enemies,

Read more

Trove : The Revenant

The Revenant เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส Rise as a Revenant – a spear-wielding, shield-bashing, spectral suit of armor!

Read more

Trove : Lunar Lancer

Lunar Lancer เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส The Lunar Lancer is a fearless fox blessed by the moon! Every

Read more

Trove : Tomb Raiser

Tomb Raiser เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส Steal health from foes to fortify your macabre minions! Or sacrifice your

Read more

Trove : Boomeranger

Boomeranger เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส The Boomeranger – pronounced Boom-eh-Ranger – is a true jack of all trades.

Read more

Trove : Pirate Captain

Pirate Captain เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส When ye tire of life as a land lubber, arm yerself with

Read more

Trove : Shadow Hunter

Shadow Hunter เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส Stalk your prey with a deadly bow, razor-sharp arrows, and a whispering

Read more

Trove : Ice Sage

Ice Sage เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส Call forth freezing magic, wield wintry powers, and watch as your enemies

Read more

Trove : Candy Barbarian

Candy Barbarian เป็นหนึ่งใน คลาส (Classes) ในเกม Trove ข้อมูลของคลาส The Candy Barbarian is a powerful melee combatant whose sugar-inspired rage fuels

Read more