Creativerse : การเพาะปลูก (Farm)

การเพาะปลูก หรือ การสร้างฟาร์ม (Farm) เป็นอีกระบบสำคัญในเกม Creativerse ซึ่งทำให้เราสามารถสร้างผลผลิตสำหรับเอาไว้ใช้ทำ อาหาร (Food) ต่างๆในเกมได้ อุปกรณ์สำคัญใน การเพาะปลูก ก็คือ Plow (ข้อมูลเพิ่มเติม) ซึ่ง Plow นั้น ใช้สำหรับพรวนและไถหน้าดิน เพื่อใช้ใน การเพาะปลูก พื้นที่ที่เราพรวนและไถหน้าดิน

Read more

ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ดับหรือปิดตัวเอง

สำหรับคนที่พบเจอปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ดับเองหรือปิดตัวเอง ระหว่างที่เรากำลังใช้งานอยู่ ลองอ่านดูครับ เกิดจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอหรือไม่เสถียร – เมื่อกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่มีไม่เพียงพอหรือไม่เสถียรพอ ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากไฟฟ้าที่จ่ายมาไม่เพียงพอ หรือไฟตกก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ จนต้องปิดตัวเองลงไป แนวทางแก้ไข : กรณีที่เกิดจากอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Power supply หรือสายจ่ายไฟมีปัญหา อาจจะต้องหาอุปกรณ์ใหม่เปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นต้น

Read more