โหมดการเล่น | ThaiGameGuide

Codename CURE : โหมดการเล่น (Mode)

โหมดการเล่น (Mode) ของเกม Codename CURE นั้น มี 2 โหมดด้วยกัน นั่นก็คือ Objective-based และ Survival โดยทั้ง 2 โหมดสามารถเล่นได้ทั้งแบบ เล่นคนเดียว (Singleplayer) และ เล่นหลายคน (Multiplayer) ซึ่งเป็นการเล่นแบบ

Read more

Red Risk : โหมดการเล่น (Mode)

โหมดการเล่น (Mode) ของเกม Red Risk นั้น มีอยู่เพียง โหมดเดียวเท่านั้น คือ Survival ซึ่งเป็น เนื้อหาหลัก (Main Campaign) ของเกมนี้อีกด้วย โดยสามารถเล่นได้ทั้งแบบเล่นคนเดียว (Singleplayer) และ เล่นหลายคน (Multiplayer) สำหรับการเล่นของโหมดนี้ก็ไม่ยากครับ

Read more