Stayin’ Alive : ตัวเกมทดลองเล่น (Demo)

สำหรับคนที่อยากจะลองเล่นเกม Stayin’ Alive ก่อนที่เราจะซื้อเกมนี้ เราก็สามารถดาวน์โหลด ตัวเกมทดลองเล่น (Demo) ของเกมนี้มาทดลองเล่นก่อนได้เลย ซึ่งแน่นอนเลยว่า ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลย โดยเราสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ผ่านทาง Steam ได้ทันทีเลยครับ ตัวเกมทดลองเล่น (Demo) ไม่ใช่เกมตัวเต็มฉบับสมบูรณ์ หากเราต้องการเล่นเกมนี้ในฉบับสมบูรณ์ ต้องเป็นเจ้าของเกมนี้บน Steam เท่านั้น

Read more

Stayin’ Alive : วิธีดาวน์โหลดเกม

สำหรับ วิธีดาวน์โหลดเกม เกม Stayin’ Alive ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มักจะสงสัยกันว่าจริงๆแล้ว เกมนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางไหนบ้าง? ซึ่งคำตอบก็คือ เราสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ ผ่านทาง Steam โดยเมื่อเราเป็นเจ้าของเกมนี้บน Steam แล้ว เราก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ผ่านทาง Steam ได้ทันทีเลยครับ สำหรับบางเกม อาจจะสามารถอยู่ได้บนหลากหลาย Digital rights

Read more