7 Days to Die : วิธีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

สำหรับคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เกม 7 Days to Die ในแบบ Dedicated Server นั้น เราสามารถตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้ดังนี้ สำหรับการตั้งค่านั้น เราสามารถเพิ่มเติมและแก้ไข้การตั้งค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ได้จากไฟล์ที่ชื่อว่า server.cfg ซึ่งภายในจะมีคำสั่งอยู่ส่วนใหญ่แล้ว แต่เราสามารถตั้งค่าโดยใส่คำสั่งเพิ่มเข้าไปได้ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆก็ได้เช่นกัน สำหรับคนที่ไม่มีหรือหาไม่เจอให้อ่านบทความนี้ วิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบ Dedicated Server

Read more