Codename CURE : วิธีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

สำหรับคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์เกม Codename CURE ในแบบ Dedicated Server นั้น เราจะสามารถตั้งค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ได้มากกว่าการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบ Listen Server ซึ่งใช้ตัวเกมในการเปิด แต่ก็แน่นอนว่าวิธีการตั้งค่าก็จะซับซ้อนกว่าเช่นกัน โดยเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ดังนี้ สำหรับการตั้งค่านั้น เราสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ได้จากไฟล์ที่ชื่อว่า server.cfg ซึ่งภายในจะมีคำสั่งอยู่ส่วนใหญ่แล้ว แต่เราสามารถตั้งค่าโดยใส่คำสั่งเพิ่มเข้าไปได้ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆก็ได้เช่นกัน สำหรับคนที่ไม่มีหรือหาไม่เจอสามารถศึกษาได้จากบทความนี้

Read more