Cube World ดันเจี้ยน | ThaiGameGuide

ภารกิจ (Missions)

ภารกิจเป็นระบบหนึ่งของเกม Cube World ที่ช่วยสนับสนุนการเล่นให้กับผู้เล่น โดยภารกิจนั้นจะถูกสุ่มตาม ดันเจี้ยน (Dungeons) ต่างๆบนแผนที่ และภารกิจคือการกำจัด บอส (Boss) ประจำดันเจี้ยนนั้นๆ หากสามารถทำได้สำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์จำนวนมาก และยังได้รับของรางวัลเป็นไอเทมและ Platinum Coin อีกด้วย กรณีที่เล่นแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) ผู้เล่นทุกคนในเกมจะได้รับทั้งค่าประสบการณ์ไอเทมและ Platinum Coin อีกด้วย ภารกิจต่างๆนั้น สามารถพบได้ทั่วไปบนแผนที่

Read more