ภารกิจ (Missions)

ภารกิจเป็นระบบหนึ่งของเกม Cube World ที่ช่วยสนับสนุนการเล่นให้กับผู้เล่น โดยภารกิจนั้นจะถูกสุ่มตาม ดันเจี้ยน (Dungeons) ต่างๆบนแผนที่ และภารกิจคือการกำจัด บอส (Boss) ประจำดันเจี้ยนนั้นๆ หากสามารถทำได้สำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับค่าประสบการณ์จำนวนมาก และยังได้รับของรางวัลเป็นไอเทมและ Platinum Coin อีกด้วย กรณีที่เล่นแบบมัลติเพลเยอร์ (Multiplayer) ผู้เล่นทุกคนในเกมจะได้รับทั้งค่าประสบการณ์ไอเทมและ Platinum Coin อีกด้วย ภารกิจต่างๆนั้น สามารถพบได้ทั่วไปบนแผนที่

Read more