สัตว์เลี้ยง (Pets)

สัตว์เลี้ยง (Pets) เป็นหนึ่งในระบบของเกม Cube World นอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทางแล้ว ยังสามารถช่วยสนับสนุนผู้เล่นได้อีกด้วย นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงบางประเภทก็ยังสามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางได้ด้วย เราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ดังนี้ สัตว์เลี้ยงที่โจมตีระยะใกล้ (Melee Pets) สัตว์เลี้ยงที่โจมตีระยะไกล (Ranged Pets) สัตว์เลี้ยงที่ทำหน้าที่ชน (Tank Pets) สัตว์เลี้ยงที่ทำหน้าที่ฟื้นพลัง (Healer Pets) สัตว์เลี้ยงที่เป็นพาหนะ

Read more