คำสั่ง (Command)

ในเกม Cube Wolrd นั้น มีคำสั่ง (Command) ที่เราสามารถใช้งานได้ โดยสามารถใช้งานได้ ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือแบบมัลติเพลเยอร์ก็ตาม การใช้คำสั่งนั้นสามารถทำได้โดยการพิมพ์คำสั่งลงในหน้าต่างคำพูด โดย <ค่าที่ต้องการ> (ไม่ต้องใส่ < หรือ >) ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง /connect <ไอพีของเซิร์ฟเวอร์> /connect 127.0.0.1

Read more