ปุ่มควบคุม (Control)

สำหรับปุ่มควบคุมต่างๆใน Cube World นั้น มีรายละเอียดดังนี้ [1-2-3-4] ใช้ทักษะพิเศษ 1-4 [Q] ใช้ไอเทมด่วน [TAB] เลือกไอเทมสำหรับไอเทมด่วน (ยา / ระเบิด และอื่นๆ) [W-A-S-D] เคลื่อนที่ตัวละคร บน ซ้าย ล่าง

Read more