เผ่า (Races)

ในเกม Cube World นั้น เราสามารถสร้างตัวละครที่มีรูปร่างของตัวละครได้อย่างหลากหลาย โดยแต่ละ เผ่า (Races) นั้นจะมีรูปร่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ในปัจจุบันการเลือกเผ่าจะไม่ส่งผลต่อความสามารถของตัวละคร นอกจากความแตกต่างรูปร่าง และขนาดของตัวละครเท่านั้น เผ่า (Races) ที่สามารถเลือกเล่นได้ Dwarf คนแคระ (Dwarf) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตัวละครชายมักจะมีหนวด ส่วนตัวละครหญิงมักจะถักผมเปีย Elf

Read more