Dead Maze

“เมื่อเชื้อไวรัสซอมบี้ระบาด เราจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่” Dead Maze เกมที่จำลองเหตุการณ์ เมื่อเราตกอยู่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ พร้อมกับฝูงซอมบี้นับร้อย รวมพล เตรียมทักษะและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเป็นทางรอดเดียวของเราเท่านั้น เกี่ยวกับเกม Dead Maze เป็นเกมบน PC Dead Maze เป็นเกม MMO แนว Sandbox

Read more